TEJ RANK

Tejgaon college,Dhaka

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Ikbal Nayem 115 116 177
2
Md Yakub Ali Siyam 113 115 177
3
Dipankar Halder 105 110 291
4
GM SHAKIL 103 104 158
5
Rafiuzzaman Pranto 57 59 107
6
Md Shawon 40 41 54
7
Robiul Aurko 25 25 34
8
code 24 24 36
9
Shah Emam Srabon 21 21 40
10 Shafiul Bashar 21 23 46
11
Md Gafur Badsha 18 20 43
12
Siyam Ali 16 16 24
13 Omar Faruque 16 16 32
14
Vanga 11 12 25
15
MD. Obaydullah 10 10 33
16
Parvez Rahman 9 9 9
17
G M shakil bhuiyan 9 9 15
18
ShanjidaRahmanMaria 6 7 23
19
Abdullah Zayed 4 4 7
20
Riad Hossain 1 1 1
21
RAKIBUL HASAN RAHAT 1 1 2
22
Amanda Reahana Gomes 1 3 11
23
M01 0 1 4
24
Md shafi kamal 0 1 5
1 of 1