TUIUTI RANK

Universidade Tuiuti do Paraná

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Diego Denzer 46 49 88 159.1
2
Rodrigo Max 21 24 44 72.4
3
Wellington Henrique 2 3 6 13.7
4
Yan Thiago Pereira 1 1 2 10.2
5
Rodrigo Pontarolli 2 3 6 9.2
1 of 1