UALG RANK

Universidade do Algarve

Ranking User Solved Tried Submissions Points
39
ParvZ 15 15 35 40.79
40
Mohammad Sohel Rana 15 15 26 40.79
41
Kaniz afrin 15 15 31 40.49
42
nayan32biswas 10 10 15 37.58
43
Mridul0900 13 13 38 37.23
44
S n Fahim chowdhury 13 14 64 36.73
45
rocky shajid 15 18 32 36.06
46
Rani Baul 12 12 19 35.90
47
Programming Lover 13 15 42 35.22
48
sharif 12 12 22 33.89
49
Alamin Shikder 9 9 17 27.42
50
Sajib Mahmud Utshaw 8 8 14 24.89
51
Abdullah_Al_Hasib 8 10 24 23.99
52
Ontim Apon 8 10 24 23.89
53
Omar Khaiyam 7 7 10 22.57
54
Ania 7 7 16 21.87
55
Azmal hossain 5 5 9 20.05
56 jerin 4 4 10 16.63
57
zukarikato 4 4 11 16.63
58
tusar 4 4 7 16.63
59
Philippe Schlup 5 5 34 14.23
60
akaid 2 4 7 14.11
61
Francis Kisku 3 5 11 11.72
62
Shuvo Biswas 2 2 10 11.41
63
Mohaimin Al Mohid 2 3 5 10.41
64
francis kisku 2 2 11 10.41
65 polash 1 1 3 10.20
66
Emon Rahman 1 1 1 10.20
67
Rezwan Sarkar 1 2 2 9.20
68
Mithun Das 1 1 1 9.20
69 shakila sultana lima 1 2 9 9.20
70
Faisal Hamid 1 1 2 8.20
71
Morshed Islam 0 1 4 6.00
72
Fahim Tazwar 0 1 4 6.00
73
Gabriel Ferrari 0 2 2 6.00
74
shahin sarkar 0 1 1 5.00
75
Mahedi hasan 0 2 6 5.00
76
Shahedur Rahman 0 1 1 5.00
2 of 3