UAP RANK

University of Asia Pacific

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Plabon Dutta 183 184 570 796.13
2
Shofiullah Babor 216 222 327 659.36
3
Hasan Ahmed Khan 222 225 325 650.68
4
abdur rashid sawom 116 117 382 504.45
5
Sushmoy Roy 162 164 317 474.62
6
Imran Nazir Emon 133 135 276 405.92
7
Rakibul Islam 127 130 238 394.58
8
MAHIR 93 93 307 374.15
9
khairul_uap 119 125 297 361.44
10
Rakibul Hasan 127 130 240 361.36
11
Saqib Sizan Khan 136 136 255 359.20
12
Muntasher Morshed 93 105 166 339.57
13
HasaN MahmuD[CodeMechanix] 117 118 236 331.55
14
Nishat Sultana 103 106 196 323.13
15
Tanvir Mahtab 126 129 212 318.59
16
Monira Mohazanin Mumu 63 64 221 318.24
17
Uday Datta 120 120 193 317.00
18 Ahmed Faiyaz 113 120 232 312.68
19
AshikRazz 108 108 203 305.09
20
Rashiq_Rahman_199 115 119 245 303.84
21
Md. Salauddin Patwary 116 116 148 303.45
22
Apurba Datta 109 109 336 286.61
23
‌‌ ‌‌ 100 102 223 286.06
24
Ibrahim Mamun (UAP) 110 112 159 279.90
25
MFT10 103 106 318 278.69
26
Bidita Diba 99 101 213 277.26
27
JAHIDUL HASSAN_UAP_35_batch 40 107 108 194 275.11
28
Shihab 100 102 175 274.04
29
Rifat 98 110 163 270.74
30
Scholastica Laura Gonsalves 100 107 195 263.45
31
Abir Hasan Supto 101 108 186 261.89
32 Afrin Rahman Riya 102 107 144 261.28
33
Dulal halder 101 106 335 258.96
34
Sadi UAP 102 109 233 258.55
35
Busra Jahan Tanu 100 103 175 253.09
36
Slack_coder 97 97 140 247.40
37
tahmid shovon 96 96 186 244.99
38
Joy Dhar 97 98 161 244.47
1 of 15