UFFS RANK

Universidade Federal da Fronteira Sul

Ranking User Solved Tried Submissions Points
417
Denio Duarte 1 1 1 10.20
418
fabiano alves 2 2 6 10.11
419
Aristides Peiter 3 4 9 9.91
420 Giovanni Roberto 2 5 9 9.41
421
Anaís Oliveira 1 7 18 8.80
422
Iago Brisola 1 2 3 8.30
423
Renan Rogoski 0 2 5 7.00
424
Éricson Felipetto 0 1 1 7.00
425 Ariel 1 1 1 6.40
426
Felipe Delgado 0 1 1 6.00
427 Manuela Flôres 0 1 1 5.00
428
Jhuan Marco 0 2 8 5.00
429
Dinara Rigon 0 1 2 5.00
430
Matheus Rigon 0 1 4 5.00
431
Géssica 0 1 4 5.00
432
Ederson 0 1 3 5.00
433
Isabel Dias 0 1 4 5.00
434 M 118 0 1 1 5.00
435
luan 0 1 3 4.00
436
Claudio Eliézer Pomianowsky 0 1 1 0.00
17 of 17