UFMT RANK

Universidade Federal de Mato Grosso

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Roger Benet 454 486 1,732 2,261.1
2
Johnnes Santos 324 324 509 1,149.3
3
Sergio Oliveira Gomes 306 318 665 1,071.2
4
Misaaa 294 299 582 1,014.4
5
Klaus Alfred 249 255 522 753.5
6
Thiago Silva 209 223 593 733.0
7
Mathias Mantelli 209 211 392 653.0
8
pedrofranzotti 195 207 458 604.9
9
William Mateus Duarte 187 189 278 595.4
10
Jeozadaque 161 172 379 586.4
11
[UFR] Elias Junior 190 191 220 563.9
12
Walas Jhony 177 188 424 560.9
13
Miguel Freitas 137 137 318 554.1
14
Ilton Medrado Franco 177 182 260 520.3
15
Wilian BD 147 151 413 504.2
16
Marcelo Lopes 169 172 376 497.0
17
Steferson Augusto 167 172 320 482.2
18
Thiago Oliveira Cabral 151 151 308 476.6
19
Hiago de Sousa 102 104 486 441.1
20
Yuri Coelho de Farias 114 115 301 434.5
21
Renato Peralta 145 152 259 432.7
22
Paulo Henrique 129 132 375 423.1
23
Breno Lopes 131 134 240 415.0
24
Willer Alves Sirqueira 135 135 205 408.5
25
Igor Rodrigues 130 134 189 407.2
26
Pedro Ivo 130 135 213 403.0
1 of 22