UGB RANK

Universidade Geraldo di Biase

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Alan Oliveira 13 13 41 55.41
2
Felipe Castro 15 17 47 42.00
3
Karinne Cristina 16 18 62 40.40
4
kilza elena felisberto 14 14 46 39.86
5
André Ricardo Prazeres Rodrigues 10 10 17 33.46
6 Marllon Ricardo Soares 10 10 18 28.53
7 alan carvalho 10 10 18 28.53
8 Joao Pedro 10 10 32 28.53
9
THOMAS LIMA SALLES 3 3 23 14.32
10
Felipe ALves 1 2 7 9.20
11
Chris Santos 0 1 2 5.00
1 of 1