UNIABEU RANK

UNIABEU Centro Universitário

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Emmanuel Sleman 229 237 480 719.7
2
Luan Peres 128 128 247 469.5
3
Fernando Neves 125 127 279 450.3
4
Matheus Lucio 117 121 306 409.7
5
Felipe Lima 101 104 313 363.0
6
Mariana Pereira 87 89 172 361.5
7
Cinthia Bento da Silva 74 75 141 299.1
8
Erick Oliveira 68 70 211 285.3
9
Thiago de Oliveira Ribeiro(TOR) 71 71 245 273.0
10
Allan Sabino 65 73 163 251.9
11
John Santos 67 67 127 246.8
12
Alinson Lopes 65 67 149 239.4
13
Orlando Bendelak Neto 57 57 135 227.2
14
Jonathan 59 61 145 225.2
15
Renan Biaz 58 58 106 223.4
16
Pedro Cypriano 61 61 104 222.0
17
fagner willys 60 61 133 212.6
18
Weliton 59 59 122 211.1
19
Thaiane Eiras 68 69 112 210.7
20
Felipe Avolio 53 58 139 203.4
21
Jeean Rocha 51 51 72 202.7
22 Jadson Moreira 55 55 156 202.6
23
Raphael Alves 44 44 84 186.3
24
Marlon Mesquita 51 53 68 170.8
25
Cristiane Almeida 48 48 129 162.5
26
Mateus Moura 44 44 111 153.8
1 of 2