UNIABEU RANK

UNIABEU Centro Universitário

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Emmanuel Sleman 229 237 498 719.87
2
Fernando Neves 125 127 321 520.17
3
Matheus Lucio 117 121 337 486.23
4
Felipe Lima 106 112 363 432.86
5
Mariana Pereira 87 89 213 421.55
6
Thiago de Oliveira Ribeiro(TOR) 76 76 287 351.35
7
Cinthia Bento da Silva 74 76 162 338.17
8
Erick Oliveira 70 71 241 335.36
9
Allan Sabino 71 78 199 329.83
10
Alinson Lopes 67 68 170 305.97
11
Orlando Bendelak Neto 62 63 180 295.47
12
John Santos 69 69 147 289.31
13
Jeean Rocha 60 60 125 277.48
14
Jonathan 59 61 169 251.22
15
Felipe Avolio 56 60 166 242.95
16
Renan Biaz 58 58 118 236.09
17
Pedro Cypriano 61 61 104 228.35
18
fagner willys 60 61 133 218.61
19
Thaiane Eiras 68 69 112 217.68
20
Weliton 59 59 122 215.07
21 Jadson Moreira 55 55 156 208.03
22
Thomas Verdam 43 45 121 196.33
23
Raphael Alves 44 44 84 190.29
24 Igor Figueira 53 53 79 187.52
25
Débora Lourenço 46 46 193 181.38
26
Marlon Mesquita 51 53 68 175.05
1 of 3