UNIABEU RANK

UNIABEU Centro Universitário

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Emmanuel Sleman 229 237 498 647.6
2
Fernando Neves 125 127 321 490.3
3
Matheus Lucio 117 121 337 460.0
4
Felipe Lima 106 112 363 411.6
5
Mariana Pereira 87 89 206 404.4
6
Thiago de Oliveira Ribeiro(TOR) 76 76 287 338.8
7
Erick Oliveira 70 71 241 324.3
8
Cinthia Bento da Silva 74 76 159 321.2
9
Allan Sabino 71 78 199 318.8
10
Alinson Lopes 67 68 170 296.3
11
Orlando Bendelak Neto 62 63 180 286.8
12
John Santos 69 69 147 279.9
13
Jeean Rocha 60 60 125 269.6
14
Jonathan 59 61 169 244.2
15
Felipe Avolio 56 60 166 236.5
16
Renan Biaz 58 58 118 229.6
17
Pedro Cypriano 61 61 104 221.9
18
fagner willys 60 61 133 212.4
19
Weliton 59 59 122 210.7
20
Thaiane Eiras 68 69 112 210.7
21 Jadson Moreira 55 55 156 202.6
22
Thomas Verdam 43 45 121 192.3
23
Raphael Alves 44 44 84 186.3
24 Igor Figueira 53 53 79 182.8
25
Débora Lourenço 46 46 193 177.4
26
Marlon Mesquita 51 53 68 170.8
1 of 2