UNIALFA RANK

Centro Universitário Alves Faria

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Ismael Gomes 75 78 452 542.46
2
Matheus de Araújo 62 63 263 497.33
3
lucas lagass 77 77 317 390.38
4
paulo henrique 26 27 57 71.78
5
Gustavo Bruno 27 27 60 70.16
6
Matheus Caetano 19 21 30 48.31
7
thayronF3 14 14 30 39.86
8
Paulo Henrique 12 12 25 33.69
9
Larissa C Oliveira Alves 8 10 61 22.28
10
Erik Ritchely 3 4 10 20.13
1 of 1