UNIBRASIL RANK

Centro Universitário Autônomo do Brasil

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Felipe LIberio dos Santos 27 28 82 77.07
2 Fabiano Ztto 22 23 90 58.30
3
David Matheus 12 15 23 33.29
4
bruno thaylon 1 1 2 9.20
5
Martin Morães 0 1 2 5.00
6
aamendes mendes 0 3 3 4.00
1 of 1