UNIBRASIL RANK

Centro Universitário Autônomo do Brasil

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Felipe LIberio dos Santos 42 42 126 129.42
2
Liana Oliveira 27 27 34 76.88
3 Fabiano Ztto 22 23 90 58.30
4
David Matheus 12 15 23 33.29
5
bruno thaylon 1 1 2 9.20
6 wesley siebert 0 1 3 6.00
7
Martin Morães 0 1 2 5.00
8
aamendes mendes 0 3 3 4.00
1 of 1