UNIFAMETRO RANK

Centro Universitario Fametro

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Isac Jose 29 31 83 80.28
2
Marcos Mitozo 11 12 56 37.69
3
Carlos Eduardo Leite Martins 5 6 16 16.63
4
Jonathas 2 2 9 9.41
5
Matheus Ferreira 1 4 31 7.60
1 of 1