UNILASALLE-RJ RANK

Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Diogo Oliveira 46 46 94 160.6
2
Jonas Flores 16 16 27 53.2
3
Paulo César Matos 5 5 9 32.1
4
Mario João Jr. 5 6 10 24.3
5
Matheus Giron 4 5 17 14.4
6
Thiago Martins Saraiva 1 2 17 10.1
7 Gabriel Vaz 1 2 7 8.6
8
Israel Souza 0 1 1 5.0
9 Joe 0 1 5 5.0
10
Lucas Camacho 0 2 4 4.0
1 of 1