UNIMETA RANK

Unimeta - Centro universitário

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Érick Fernandes 314 336 770 1,101.43
2
João Teixeira 20 27 87 68.95
3
Wendell Lucena 21 22 43 59.38
4
Yusley Santos 19 19 85 49.32
5
Alif Oliveira 15 15 25 40.79
6
Pedro Henrique 13 15 44 36.73
7 Leonardo Souza 9 9 31 28.92
8
Álif Oliveira 2 2 4 15.31
9
Lushesle Rebouças 3 3 3 11.72
10
Beatriz Maria Modesto 1 1 1 11.00
11
Luiz Gustavo 1 2 10 10.00
12
Anna Karollina Freitas Penha 1 2 13 9.00
13
Wilian 1 1 20 5.20
14
Paulo Ricardo 0 1 2 5.00
15 Weslley Higor 0 2 2 5.00
16
Savio Xavier 0 4 5 4.00
17 vitor_cunha8 0 1 1 3.00
1 of 1