UNIMETA RANK

Unimeta - Centro universitário

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
João Teixeira 20 27 87 68.95
2
Wendell Lucena 21 22 43 59.38
3
Yusley Santos 19 19 85 49.32
4
Alif Oliveira 15 15 25 40.79
5
Pedro Henrique 13 15 44 36.73
6 Leonardo Souza 9 9 31 28.92
7
Álif Oliveira 2 2 4 15.31
8
Lushesle Rebouças 3 3 3 11.72
9
Paulo Ricardo 0 1 2 5.00
10 Weslley Higor 0 2 2 5.00
11
Savio Xavier 0 4 5 4.00
12 vitor_cunha8 0 1 1 3.00
1 of 1