UPTU RANK

Uttar Pradesh Technical University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sharad Patel 23 28 47 231.00
2
Harshit Aggarwal 56 57 78 137.13
3
Vivek Kumar 32 33 67 94.40
4
Shashank 17 17 284 46.17
5
Arpit Seth 13 13 17 37.23
6 Pāṇdēy Śāñdeēp 4 4 9 17.63
7
Shivam Agarwal 4 5 11 16.63
8
Vineet Sharma Vats 2 2 6 14.11
9
rahul lakhanpal 1 4 4 11.21
10 Gaurav Pali 1 2 4 9.20
11
Anshuman Singh 1 1 4 8.20
12
Nitin Pawar 0 1 3 5.00
13
Amit_Kuntal 0 1 1 4.00
14
Jagdeep singh 0 3 7 4.00
1 of 1