UPTU RANK

Uttar Pradesh Technical University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sharad Patel 23 28 47 236.6
2
Harshit Aggarwal 56 57 78 161.8
3
Vivek Kumar 32 33 67 120.3
4
Shashank 17 17 284 59.5
5
Arpit Seth 13 13 17 48.5
6
Shivam Agarwal 4 5 11 19.6
7 Pāṇdēy Śāñdeēp 4 4 9 16.6
8
Vineet Sharma Vats 2 2 6 15.9
9
rahul lakhanpal 1 4 4 12.2
10 Gaurav Pali 1 2 4 10.2
11
Anshuman Singh 1 1 4 9.2
12
Nitin Pawar 0 1 3 5.0
13
Amit_Kuntal 0 1 1 4.0
14
Jagdeep singh 0 3 7 4.0
1 of 1