UPTU RANK

Uttar Pradesh Technical University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Harshit Aggarwal 56 57 78
2
Vivek Kumar 32 33 67
3
Sharad Patel 23 28 47
4
Shashank 17 17 284
5
Arpit Seth 13 13 17
6
Shivam Agarwal 4 5 11
7
Vineet Sharma Vats 2 2 6
8
Anshuman Singh 1 1 4
9 Gaurav Pali 1 2 4
10
rahul lakhanpal 1 4 4
11
Amit_Kuntal 0 1 1
12
Nitin Pawar 0 1 3
13
Jagdeep singh 0 3 7
1 of 1