UTTARAU RANK

Uttara University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Asm Akash 272 280 846 1,420.95
2
roquib 268 271 535 1,396.04
3
Naimur Rahman 360 374 586 1,117.83
4
Asib Hasan 124 125 499 735.03
5
Md MIRAZ HOSSAIN 171 183 649 687.13
6
Fahamin Hasan Fahim 216 241 644 675.82
7 Md.Rakibul Islam Rakib 52 52 220 554.48
8
partha sarathi 119 123 168 327.20
9
#include 111 120 131 288.56
10
AHAMED SHAMS 66 66 220 269.10
11
Zakir Hossen(UU) 90 90 146 260.31
12
Roky 93 95 214 255.57
13
NUSRAT JAHAN Spring 21 95 101 154 245.09
14
hridoy khan 87 87 97 242.98
15
AKLIMA AKTER RIMI 104 119 295 238.35
16
PP IT 93 96 137 227.50
17
ISHRAT JAHAN Spring 21 81 90 123 197.86
18
Jamal Uddin 74 76 190 187.11
19
Musa 68 68 101 182.58
20
Kamrun Nahar 78 81 122 175.95
21
Shahriar Asraf 62 68 122 171.99
22 Foysal Hasan 73 76 116 164.56
23
sariful Sarker 59 64 134 142.86
24
Asgardian King 49 49 79 141.09
25
Sanjida Sarker 46 50 123 140.81
26
Tofayel Taj 47 52 117 127.87
27
az.shaoon 52 58 114 125.79
28
Ishtiaq Ahmad 53 53 84 125.36
29
সাহিদ হাসান 48 50 149 122.41
30
Md.Shakawat Hasan 38 38 68 115.87
31
Piash Islam 92 106 129 112.48
32
MD. SHAMIM HOSSAIN 35 35 67 111.31
33
alamin dawan 45 54 106 106.00
34
imrankhan 44 50 66 101.26
35
FunKer 36 38 48 100.28
36
Faisal Hasan Emon 40 41 110 99.79
37
Nabil 18 18 49 93.99
38
Jewel Rana 28 28 48 89.87
1 of 3