UTTARAU RANK

Uttara University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Asm Akash 272 280 846 1,420.95
2
roquib 268 271 535 1,396.04
3
Naimur Rahman 360 374 586 1,117.83
4
Asib Hasan 124 125 486 724.49
5
Fahamin Hasan Fahim 216 241 644 675.82
6 Md.Rakibul Islam Rakib 52 52 220 554.48
7
partha sarathi 119 123 168 327.20
8
#include 111 120 131 288.56
9
Zakir Hossen(UU) 90 90 146 260.31
10
Roky 93 95 214 255.57
11
hridoy khan 87 87 97 242.98
12
AKLIMA AKTER RIMI 104 119 295 238.35
13
Jamal Uddin 74 76 190 187.11
14
Musa 68 68 101 182.58
15
Kamrun Nahar 78 81 122 175.95
16
Shahriar Asraf 62 68 122 171.99
17
Asgardian King 49 49 79 141.09
18
sariful Sarker 53 58 120 131.61
19
Tofayel Taj 47 52 117 127.87
20
az.shaoon 52 58 114 125.79
21
Ishtiaq Ahmad 53 53 84 125.36
22
সাহিদ হাসান 48 50 149 122.41
23
Piash Islam 92 106 129 112.48
24
MD. SHAMIM HOSSAIN 35 35 67 111.31
25
alamin dawan 45 54 106 106.00
26
imrankhan 44 50 66 101.26
27
FunKer 36 38 48 100.28
28
Nabil 18 18 49 93.99
29
Jewel Rana 28 28 48 89.87
30
Istiak Hossain Tushar 25 25 66 81.75
31 123yeasin ahmed 25 26 119 80.85
32
Mr. Ali 25 25 57 76.85
33
Akil Ahmed 27 27 50 75.75
34
SaimonUU 28 28 47 75.59
35
Humayan Kabir 25 27 68 70.12
36
Md. Rayhan Islam 26 27 81 67.63
37
hellkiddo 23 23 38 63.49
38
Ibrahim Hossain 22 24 42 60.42
1 of 3