UTTARAU RANK

Uttara University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
27
moshaid ahmed 21 22 43 72.8
28 Mahmuda rita 21 24 57 70.9
29
Now_AHS 19 19 30 63.7
30
Istiak Tushar 19 19 20 63.0
31
Shah Riaz 17 18 31 56.5
32
Maynul Islam Rony 13 13 25 48.5
33
Uma Halder 12 12 15 45.5
34
Md Ahidul Islam 12 12 21 45.5
35
Rishad 12 12 26 44.5
36 jan pakhi 10 11 17 38.3
37
Gias Uddin Samir 8 8 19 32.1
38
Md. Masum Billah 7 7 10 28.8
39
Tofayel Taj 6 7 18 26.0
40
ROKON UJJAMAN 5 6 23 25.4
41 It's Arman 5 6 8 22.7
42
Amanur Rahman 5 6 24 22.7
43
Md Enamul Haque 6 8 29 21.1
44
Humayun Kabir 4 4 13 20.6
45
Rifat Khan 4 4 5 19.6
46
SADIA AFRIN 4 4 4 18.6
47 Najmun islam Nafiz 2 2 4 16.9
48
MR ONE 2 3 3 14.9
49
shahariar newaz taki 1 1 1 10.2
50 mithun saha 1 1 1 10.2
51
az.shaoon 1 2 8 9.2
52
Md Badol Hawlader 1 1 3 5.5
2 of 3