VU RANK

Varendra University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
77
Kasid 35 36 45 112.12
78 MD Suaib Islam 34 35 128 109.89
79
Eric Cartman 34 36 55 108.01
80
Maruf Khan 39 39 64 107.14
81
Raihanul Islam 35 36 48 106.12
82
md rain 41 42 59 106.11
83
161311001_RAJA 47 51 67 105.59
84 Sanjida Sadaf 33 34 71 105.08
85
jobayet ahmed 31 35 72 104.81
86
Dip Ghosh 34 40 73 104.45
87
Tanvin Monowar Pranto 33 35 40 100.85
88
Alfaz1614 33 33 56 98.82
89
Mehedi Hasan Sawon 31 31 65 97.39
90
Sadman Sakib 33 36 59 95.87
91
Death_Adder 38 39 40 95.39
92
sabbir al shafi 31 32 119 95.36
93
Xavier 28 31 87 93.92
94
Md. Sojib Sarker 31 31 64 90.81
95
Md. Yusuf Hasan 31 31 45 90.81
96
Ashik Sarker 35 36 68 90.57
97
Rakin Al Mahin 26 26 72 90.14
98
Al Shafiullah 30 30 43 86.20
99 Rabby Islam 31 33 56 84.82
100
MD. NAFIS SADIK 26 26 82 83.92
101
161311035_Nahid 33 38 95 81.86
102
Abu Hasan Nayem 27 27 48 80.92
103
abdul bashir 35 38 55 79.80
104 Nahid 28 32 37 75.89
105
Mahmudul Hasan 28 28 38 75.89
106
Anamika Himu 26 26 72 75.63
107 Raj Hasan 31 31 66 75.08
108
D_virus 23 23 51 73.39
109
Md Habibur Rahman 25 25 41 72.51
110
Akib Ikbal 26 26 39 72.38
111
rahima 27 27 30 72.31
112 Abdullah Al Mamun Tonmoy 26 27 50 72.18
113
Doctor Strange%2.E 20 20 47 72.00
114
Md Khalid Saifullah 30 32 53 70.99
3 of 9