PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1091 Division de Nlogonia 00031º 7117874 Java 0.060 25/5/17 9:00:20
1022 TDA Racional 00006º 7106851 Java 0.076 24/5/17 9:09:26
1234 Dancing Sentence 00282º 6850386 Java 0.224 29/4/17 20:50:29
1026 ¿Acarrear o no Acarrear? 00737º 6843250 Java 1.096 29/4/17 3:47:47
1789 The Race of Slugs 00069º 6308510 Java 0.124 14/3/17 11:45:50
1759 Ho Ho Ho 00809º 6307922 Java 0.212 14/3/17 7:13:37
1589 Bob Conduit 00250º 6307856 Java 0.092 14/3/17 7:09:24
1564 Brazil World Cup 00046º 6307844 Java 0.032 14/3/17 7:04:52
1534 Array 123 00055º 5648970 Java 0.092 14/11/16 5:29:02
1332 One-Two-Three 00151º 5042039 Java 0.072 26/8/16 6:39:40
1168 LED 01440º 5033430 Java 0.160 26/8/16 5:02:32
1379 Mean Median Problem 00047º 5003127 Java 0.168 23/8/16 11:05:10
1185 Above the Secundary Diagonal 00073º 5002792 Java 0.040 23/8/16 8:33:23
1184 Below the Main Diagonal 00100º 5002787 Java 0.044 23/8/16 8:30:13
1183 Above the Main Diagonal 00053º 5002719 Java 0.036 23/8/16 8:02:39
1051 Impuestos 00079º 5002635 Java 0.040 23/8/16 7:18:25
1182 Column in Array 00012º 4992829 Java 0.028 22/8/16 8:09:36
1181 Line in Array 00017º 4992190 Java 0.028 22/8/16 6:48:48
1180 Lowest Number and Position 02667º 5002654 Java 0.104 22/8/16 6:07:53
1179 Array Fill IV 00015º 4991881 Java 0.024 22/8/16 5:55:52
1178 Array Fill III 01307º 4991804 Java 0.084 22/8/16 5:39:54
1177 Array Fill II 00770º 4991608 Java 0.072 22/8/16 4:53:27
1176 Fibonacci Array 00213º 4991559 Java 0.044 22/8/16 4:39:48
1175 Array change I 01918º 4970159 Java 0.060 19/8/16 9:57:20
1174 Array Selection I 00140º 4970145 Java 0.044 19/8/16 9:40:19
1173 Array fill I 00697º 4970120 Java 0.040 19/8/16 9:34:09
1172 Array Replacement I 00379º 4970105 Java 0.036 19/8/16 9:26:10
1165 Prime Number 00113º 4970088 Java 0.048 19/8/16 8:55:23
1164 Perfect Number 00076º 4970067 Java 0.032 19/8/16 8:30:50
1159 Sum of Consecutive Even... 00427º 4969213 Java 0.044 19/8/16 3:40:46
1 of 4