PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1131 Grenais 01842º 1155758 C++ 0.000 26/9/14 22:50:21
1095 Secuencia IJ 1 00394º 0745517 Java 0.028 16/5/14 2:02:45
1987 Divisibility by 3 00014º 3655039 Java 0.032 13/2/16 17:40:35
1173 Array fill I 00337º 0761859 Java 0.036 21/5/14 20:24:49
1154 Ages 00148º 0735719 Java 0.036 12/5/14 16:54:32
1150 Exceeding Z 00270º 1535911 Java 0.040 30/1/15 19:29:24
1132 Multiples of 13 00521º 0890967 Java 0.040 11/5/14 13:31:55
1075 Resto 2 01003º 0735021 Java 0.044 12/5/14 6:04:13
1098 Secuencia IJ 4 00596º 0752279 Java 0.044 18/5/14 12:03:00
1096 Secuencia IJ 2 01985º 0745615 Java 0.048 16/5/14 2:31:48
1156 S Sequence II 00950º 0745594 Java 0.048 16/5/14 2:21:31
1113 Ascendiendo y Descendiendo 01085º 0733928 Java 0.048 11/5/14 14:31:10
1157 Divisors I 00848º 0735557 Java 0.048 12/5/14 15:33:09
1172 Array Replacement I 01338º 0745639 Java 0.048 16/5/14 2:39:59
1114 Fixed Password 01213º 0731409 Java 0.048 10/5/14 11:07:13
1151 Easy Fibonacci 00894º 0892359 Java 0.048 9/7/14 23:14:01
1035 Prueba de Selección 1 01914º 0539564 Java 0.052 10/3/14 3:19:04
1155 S Sequence 01271º 0745547 Java 0.052 16/5/14 2:14:57
1065 Pares Entre Cinco Números 01986º 0539607 Java 0.052 10/3/14 3:51:52
1060 Números Positivos 01592º 0539764 Java 0.052 10/3/14 10:24:14
1016 Distancia 02039º 0455112 Java 0.052 6/2/14 13:30:19
1115 Cuadrante 01228º 0731417 Java 0.052 10/5/14 11:22:17
2232 Pascal's Triangle 00038º 5594981 Java 0.052 5/11/16 18:04:32
1159 Sum of Consecutive Even... 00697º 0735989 Java 0.052 12/5/14 18:38:12
1101 Secuencia de Números y Suma 01112º 0733916 Java 0.052 11/5/14 14:21:45
1133 Resto de la División 01152º 0733815 Java 0.052 11/5/14 13:15:01
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 02683º 0539597 Java 0.056 10/3/14 3:46:20
1020 Edad en Días 02920º 0552045 Java 0.056 6/2/14 16:35:16
1049 Animal 01485º 0733689 Java 0.056 11/5/14 10:44:43
1061 Tiempo Del Evento 00647º 1530292 Java 0.056 28/1/15 21:46:19
1 of 7