PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1000 Hello World! 07104º 23075288 Python 3.8 0.000 2/6/21 14:50:37
1157 Divisors I 01043º 6598503 Java 0.048 7/4/17 17:07:48
1156 S Sequence II 01045º 6598398 Java 0.048 7/4/17 17:02:40
1155 S Sequence 00763º 6597012 Java 0.040 7/4/17 14:51:47
1154 Ages 00089º 6596863 Java 0.032 7/4/17 14:37:37
1153 Simple Factorial 00233º 6596683 Java 0.032 7/4/17 14:19:07
1151 Easy Fibonacci 00010º 6596448 Java 0.020 7/4/17 13:51:31
1150 Excediendo Z 00016º 6596213 Java 0.024 7/4/17 13:24:31
1149 Summing Consecutive Integers 00316º 6596120 Java 0.040 7/4/17 13:14:42
1146 Growing Sequences 00002º 6524428 Java 0.076 1/4/17 5:41:07
1145 Logical Sequence 2 00850º 6518637 Java 0.248 31/3/17 13:58:55
1144 Logical Sequence 00944º 6513856 Java 0.096 31/3/17 13:46:34
1143 Squared and Cubic 00594º 6511978 Java 0.048 31/3/17 8:31:23
1142 PUM 03086º 6498166 Java 0.404 30/3/17 7:13:18
1134 Type of Fuel 00012º 6498100 Java 0.028 30/3/17 6:45:23
1133 Resto de la División 00288º 6498026 Java 0.036 30/3/17 6:06:15
1132 Multiples of 13 00188º 6497872 Java 0.032 30/3/17 5:12:47
1131 Grenais 00042º 6489851 Java 0.028 29/3/17 17:07:54
1118 Several Scores with Validation 00032º 6488426 Java 0.080 29/3/17 15:26:03
1117 Score Validation 00049º 6488170 Java 0.032 29/3/17 15:04:52
1116 Dividiendo X por Y 00797º 6486623 Java 0.260 29/3/17 10:52:19
1115 Cuadrante 00129º 6475978 Java 0.032 28/3/17 14:38:14
1114 Fixed Password 00172º 6473873 Java 0.032 28/3/17 8:26:24
1113 Ascendiendo y Descendiendo 00149º 6473465 Java 0.032 28/3/17 6:45:24
1101 Secuencia de Números y Suma 00198º 6473449 Java 0.036 28/3/17 6:37:25
1099 Suma de Números... 00111º 6473401 Java 0.056 28/3/17 6:23:04
1098 Secuencia IJ 4 00084º 6473356 Java 0.028 28/3/17 6:06:05
1097 Secuencia IJ 3 01511º 6473305 Java 0.040 28/3/17 5:43:36
1096 Secuencia IJ 2 02737º 6449736 Java 0.060 26/3/17 5:39:10
1095 Secuencia IJ 1 00514º 6450625 Java 0.028 25/3/17 17:20:35
1 of 3