PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1149 Summing Consecutive Integers 01004º 8124316 Java 0.056 15/9/17 13:01:24
1157 Divisors I 00468º 7228437 Java 0.040 4/6/17 11:17:37
1158 Sum of Consecutive Odd... 01167º 8104253 Java 0.064 4/6/17 11:15:29
1159 Sum of Consecutive Even... 00625º 7228428 Java 0.048 4/6/17 11:13:37
1165 Prime Number 01474º 7228420 Java 0.092 4/6/17 11:08:49
1154 Ages 02273º 8104006 Java 0.076 4/6/17 11:06:48
1153 Simple Factorial 03674º 7228406 Java 0.100 4/6/17 11:05:43
1151 Easy Fibonacci 00797º 7687022 Java 0.044 4/6/17 11:00:47
1145 Logical Sequence 2 00391º 7268875 Java 0.180 4/6/17 10:55:17
1146 Growing Sequences 00459º 7107216 Java 0.660 24/5/17 11:34:19
1144 Logical Sequence 02535º 6794979 C++ 0.000 25/4/17 4:53:09
1143 Squared and Cubic 06249º 6794960 C++ 0.000 25/4/17 4:43:32
1142 PUM 02920º 6794586 C++ 0.008 25/4/17 3:35:51
1134 Type of Fuel 05914º 6794457 C++ 0.000 25/4/17 3:19:17
1133 Resto de la División 05923º 6794383 C++ 0.000 25/4/17 2:59:52
1132 Multiples of 13 06054º 6794325 C++ 0.000 25/4/17 2:47:23
1117 Score Validation 00418º 6775697 Java 0.044 23/4/17 13:14:18
1116 Dividiendo X por Y 00058º 6775475 Java 0.140 23/4/17 12:33:01
1115 Cuadrante 00485º 6775400 Java 0.040 23/4/17 12:10:13
1114 Fixed Password 00634º 6775348 Java 0.040 23/4/17 11:58:22
1113 Ascendiendo y Descendiendo 00601º 6775293 Java 0.040 23/4/17 11:43:40
1098 Secuencia IJ 4 00340º 6746449 Java 0.036 19/4/17 3:29:16
1101 Secuencia de Números y Suma 00973º 6775275 Java 0.048 19/4/17 2:47:14
1099 Suma de Números... 00710º 6714806 Java 0.076 17/4/17 18:30:56
1097 Secuencia IJ 3 00808º 6713014 Java 0.032 17/4/17 17:43:06
1096 Secuencia IJ 2 00197º 6712689 Java 0.024 17/4/17 17:27:04
1095 Secuencia IJ 1 03240º 6712544 Java 0.064 17/4/17 17:19:37
1094 Experimentos 02619º 6712181 Java 0.184 17/4/17 16:59:57
1079 Promedios Ponderados 00427º 6708151 Java 0.100 16/4/17 15:03:49
1061 Tiempo Del Evento 00365º 6700646 Java 0.048 16/4/17 6:00:28
1 of 3