PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1467 Zero or One 00020º 1076721 Java 0.060 13/4/14 20:12:58
1178 Array Fill III 00255º 0549203 Java 0.060 13/3/14 19:19:21
1175 Array change I 00422º 0549178 Java 0.040 13/3/14 19:12:42
1177 Array Fill II 00029º 0547913 Java 0.040 13/3/14 11:03:52
1173 Array fill I 00943º 0547897 Java 0.044 13/3/14 10:48:13
1172 Array Replacement I 00335º 0547891 Java 0.036 13/3/14 10:41:39
1165 Prime Number 02328º 0547147 Java 0.132 13/3/14 1:52:32
1164 Perfect Number 02790º 0547113 Java 0.176 13/3/14 1:40:26
1160 Crecimiento de la Población 00025º 0547088 Java 0.080 13/3/14 1:28:47
1159 Sum of Consecutive Even... 01039º 0547033 Java 0.060 13/3/14 1:12:10
1158 Sum of Consecutive Odd... 00159º 0546979 Java 0.040 13/3/14 0:55:45
1157 Divisors I 00094º 0546857 Java 0.032 13/3/14 0:30:59
1156 S Sequence II 00232º 0546837 Java 0.032 13/3/14 0:27:52
1155 S Sequence 00426º 0546819 Java 0.036 13/3/14 0:18:39
1154 Ages 00005º 0549140 Java 0.024 12/3/14 23:53:56
1153 Simple Factorial 00188º 0546726 Java 0.032 12/3/14 23:49:37
1151 Easy Fibonacci 00421º 0546711 Java 0.040 12/3/14 23:42:18
1150 Excediendo Z 00556º 0546367 Java 0.048 12/3/14 20:37:52
1149 Summing Consecutive Integers 00128º 0546391 Java 0.036 12/3/14 19:40:50
1146 Growing Sequences 00102º 0546224 Java 0.200 12/3/14 19:30:50
1144 Logical Sequence 00018º 0546210 Java 0.040 12/3/14 19:25:19
1145 Logical Sequence 2 00124º 0546189 Java 0.108 12/3/14 19:16:38
1143 Squared and Cubic 00106º 0546168 Java 0.036 12/3/14 19:10:38
1134 Type of Fuel 00064º 0546153 Java 0.036 12/3/14 19:05:04
1142 PUM 00022º 0546134 Java 0.060 12/3/14 18:46:35
1133 Resto de la División 01151º 0546112 Java 0.052 12/3/14 18:42:25
1132 Multiples of 13 00788º 0546096 Java 0.044 12/3/14 18:34:53
1131 Grenais 00081º 0546080 Java 0.032 12/3/14 18:30:05
1118 Several Scores with Validation 00107º 0546044 Java 0.104 12/3/14 18:17:18
1117 Score Validation 00200º 0545980 Java 0.040 12/3/14 17:57:53
1 of 3