PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1190 Right Area 00014º 1153470 Java 0.032 26/9/14 14:44:06
1197 Back to High School Physics 00029º 1493637 Java 0.132 16/1/15 13:03:38
1198 Hashmat the Brave Warrior 00032º 1493475 Java 0.236 16/1/15 11:36:47
1234 Dancing Sentence 00031º 1488065 Java 0.068 13/1/15 19:21:48
1240 Encajar o No Encajar I 00022º 2240577 Java 0.092 26/5/15 15:07:18
1005 Promedio 1 10871º 0560332 Java 0.092 17/3/14 20:01:37
1006 Promedio 2 13673º 0560343 Java 0.112 18/3/14 12:35:25
1008 Salario 03916º 0560821 Java 0.064 18/3/14 18:01:26
1007 Diferencia 16525º 0560348 Java 0.108 18/3/14 12:39:23
1009 Salario con Bonus 10935º 0563669 Java 0.100 19/3/14 14:30:03
1010 Cálculo Simple 08940º 0563682 Java 0.096 19/3/14 14:40:24
1011 Esfera 01746º 1488077 Java 0.052 19/3/14 14:56:51
1012 Área 01187º 0566290 Java 0.052 19/3/14 16:39:37
1035 Prueba de Selección 1 06049º 0825774 Java 0.080 10/6/14 18:03:21
5 of 5