PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1000 Hello World! 03082º 21116745 JavaScript 0.485 14/1/21 18:12:41
1148 Countries at War 01367º 11541140 C++17 0.496 11/9/18 23:51:16
1472 Triangles 00644º 11539127 C++17 0.188 1/9/18 15:31:47
1104 Intercambios de Cartas 01374º 11408150 C++ 0.148 1/9/18 12:34:02
1184 Below the Main Diagonal 00003º 11251794 Java 0.024 20/8/18 14:08:24
1237 Compare Substring 00037º 11233746 Java 0.184 18/8/18 14:37:37
2653 Dijkstra 00077º 11233555 Java 0.608 18/8/18 14:27:01
1259 Par e Impar 02229º 11232057 C++17 0.180 18/8/18 12:50:27
1008 Salario 29179º 11231850 C++17 0.000 18/8/18 12:30:51
1183 Sobre la Diagonal Principal 06550º 11220801 C++17 0.000 17/8/18 11:58:42
1182 Column in Array 00010º 10335418 JavaScript 0.056 11/5/18 17:20:41
1181 Line in Array 00026º 10335210 JavaScript 0.068 11/5/18 17:11:45
1180 Lowest Number and Position 00027º 10335082 JavaScript 0.064 11/5/18 16:59:15
1179 Relleno de Arreglos IV 00003º 10334892 JavaScript 0.044 11/5/18 16:45:51
1178 Array Fill III 06374º 9340474 C 0.000 1/3/18 3:28:49
1177 Array Fill II 00013º 9339907 JavaScript 0.068 1/3/18 2:13:55
1176 Arreglo de Fibonacci 00014º 9339881 JavaScript 0.056 1/3/18 2:07:45
1175 Array change I 00015º 9339863 JavaScript 0.056 1/3/18 2:01:11
1174 Array Selection I 00017º 9339839 JavaScript 0.056 28/2/18 23:32:29
1173 Array fill I 00010º 9338418 JavaScript 0.052 28/2/18 23:27:17
1172 Array Replacement I 00014º 9338386 JavaScript 0.052 28/2/18 23:24:22
1165 Prime Number 00040º 9338348 JavaScript 0.072 28/2/18 23:17:05
1164 Perfect Number 00002º 9321649 JavaScript 0.044 27/2/18 14:33:07
1160 Crecimiento de la Población 00014º 9321461 JavaScript 0.092 27/2/18 12:56:24
1159 Sum of Consecutive Even... 00002º 9228187 JavaScript 0.048 14/2/18 23:22:43
1158 Sum of Consecutive Odd... 00010º 9228166 JavaScript 0.068 14/2/18 23:14:29
1157 Divisors I 00006º 9228095 JavaScript 0.052 14/2/18 22:48:06
1156 S Sequence II 00015º 9228089 JavaScript 0.052 14/2/18 22:34:34
1155 S Sequence 00011º 9228044 JavaScript 0.052 14/2/18 22:31:00
1154 Ages 00001º 9228026 JavaScript 0.040 14/2/18 22:27:39
1 of 4