PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1049 Animal 06058º 15287765 Java 8 0.140 20/8/19 20:05:38
1045 Tipos de Triángulos 05611º 15287637 Java 8 0.152 20/8/19 19:57:02
1043 Triángulo 06648º 15287384 Java 8 0.156 20/8/19 19:41:37
1041 Coordenadas de un Punto 08808º 15287099 Java 8 0.168 20/8/19 19:27:35
1036 Fórmula de Bhaskara 09660º 15286926 Java 8 0.336 20/8/19 19:19:59
1001 Extremadamente Básico 35074º 15212716 Java 8 0.140 14/8/19 21:12:43
1006 Promedio 2 17335º 15212690 Java 8 0.140 14/8/19 21:09:42
1007 Diferencia 22006º 15212635 Java 8 0.308 14/8/19 21:03:31
1013 El Mayor 12529º 15212607 Java 8 0.124 14/8/19 21:01:16
1161 Factorial Sum 00753º 15212576 Java 8 0.108 14/8/19 20:57:44
2345 Assigning Teams 00084º 15212501 Java 8 0.144 14/8/19 20:50:58
2670 Máquina de Café 00359º 15212046 Java 8 0.128 14/8/19 20:18:18
2780 Robot Basketball 00334º 15211810 Java 8 0.356 14/8/19 20:00:04
2779 Album of the Cup 00107º 15211714 Java 8 0.340 14/8/19 19:54:16
2835 Elevador 00011º 15185585 Java 8 0.332 12/8/19 20:40:11
2833 Campeonato 00013º 15185351 Java 8 0.156 12/8/19 20:36:54
2831 Pesos 00009º 15184784 Java 8 0.280 12/8/19 19:54:54
2830 Copa 00048º 15184643 Java 8 0.424 12/8/19 19:43:04
2345 Assigning Teams 00414º 15131954 C++ 0.000 7/8/19 17:49:39
1161 Factorial Sum 05135º 15121324 C++ 0.000 6/8/19 19:05:02
2826 Lexical 00073º 14921702 Java 8 0.124 14/7/19 19:58:12
2543 UFPR Gaming 00153º 14268129 Java 8 0.644 16/5/19 21:16:03
2551 New Record 00042º 14268060 Java 8 0.112 16/5/19 21:09:19
2547 Roller Coaster 00104º 14267943 Java 8 0.132 16/5/19 20:57:37
2581 I am Toorg! 00308º 14267857 Java 8 0.080 16/5/19 20:53:17
2582 System of a Download 00217º 14267782 Java 8 0.080 16/5/19 20:45:08
2633 Barbecue at Yuri’s 00058º 14267393 Java 8 0.092 16/5/19 20:21:29
2766 Entrada y Salida Leyendo y... 00144º 14266550 Java 8 0.108 16/5/19 19:45:34
2782 Stepladder 00028º 14266480 Java 8 0.148 16/5/19 19:42:13
2807 Iccanobif 00060º 14265808 Java 8 0.088 16/5/19 19:12:46
1 of 5