PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1086 El Salón de Baile del Club 00080º 0076035 C++ 0.024 26/2/13 13:41:40
1062 Rieles 00410º 0073016 C++ 0.036 20/2/13 14:11:39
1031 Crisis Energética 00009º 0072926 C++ 0.000 20/2/13 10:47:21
1030 La Leyenda de Flavious... 00034º 0072924 C++ 0.000 20/2/13 10:46:38
1023 Sequía 00966º 0072919 C++ 0.348 20/2/13 10:43:22
1162 Train Swapping 00137º 0072916 C++ 0.064 20/2/13 10:39:28
1205 Siege of Leningrad 00293º 0073017 C++ 0.908 20/2/13 10:36:23
1178 Array Fill III 00110º 0072532 C++ 0.000 19/2/13 14:33:19
1177 Array Fill II 00120º 0072526 C++ 0.000 19/2/13 14:25:09
1173 Array fill I 00139º 0072510 C++ 0.000 19/2/13 14:05:41
1118 Several Scores with Validation 00060º 0072504 C++ 0.000 19/2/13 13:59:16
1149 Summing Consecutive Integers 00151º 0072345 C++ 0.000 19/2/13 0:57:15
1142 PUM 03993º 0072332 C++ 0.012 19/2/13 0:38:57
1134 Type of Fuel 00164º 0072331 C++ 0.000 19/2/13 0:28:20
1161 Factorial Sum 00120º 0072917 C++ 0.000 19/2/13 0:17:22
1157 Divisors I 00147º 0072323 C++ 0.000 19/2/13 0:08:58
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00039º 0072923 C++ 0.000 19/2/13 0:03:03
1151 Easy Fibonacci 00145º 0072155 C++ 0.000 18/2/13 15:15:12
1116 Dividiendo X por Y 00725º 0072121 C++ 0.004 18/2/13 14:26:42
1099 Suma de Números... 00158º 0072116 C++ 0.000 18/2/13 14:19:50
1079 Promedios Ponderados 00185º 0072075 C++ 0.000 18/2/13 13:16:06
1073 Cuadrado de un Par 00207º 0072068 C++ 0.000 18/2/13 13:03:25
1072 Intervalo 2 00204º 0072063 C++ 0.000 18/2/13 12:50:55
1067 Números Impares 00235º 0072062 C++ 0.000 18/2/13 12:44:46
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 00221º 0072061 C++ 0.000 18/2/13 12:39:51
1064 Positivos y Promedio 00258º 0072060 C++ 0.000 18/2/13 12:32:17
1048 Incremento Salarial 00231º 0072058 C++ 0.000 18/2/13 12:23:00
1192 Paula's Mathematic Game 00409º 0072002 C++ 0.012 18/2/13 2:10:20
1300 Hours and Minutes 01197º 0071987 C++ 0.144 18/2/13 1:10:38
1044 Múltiplos 00270º 0071719 C++ 0.000 17/2/13 3:44:53
1 of 5