PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1068 Equilibrio de Paréntesis I 01974º 19249995 C++ 0.018 20/8/20 2:28:29
1401 Generating Fast, Sorted... 00555º 19249877 C++ 0.460 20/8/20 2:17:15
1911 Help Girafales 00866º 19249545 C++ 0.000 20/8/20 1:48:54
1709 Shuffled Deck 00707º 19249391 C++ 0.000 20/8/20 1:33:29
2136 Friends of Habay 00660º 19249479 C++ 0.000 18/8/20 15:17:36
1281 Going to the Market 02211º 19223473 C++ 0.117 18/8/20 14:16:43
1430 Jingle Composing 00004º 19223382 C++ 0.000 18/8/20 14:12:47
1548 Canteen Queue 00725º 19223309 C++ 0.000 18/8/20 14:08:00
1162 Train Swapping 02333º 19222858 C++ 0.545 18/8/20 3:46:05
1507 Subsequences 00667º 19219283 C++ 0.084 18/8/20 3:28:57
1244 Sort by Length 02270º 19219064 C++ 0.240 18/8/20 3:02:12
1259 Par e Impar 03984º 19208409 C++ 0.400 17/8/20 13:55:38
1183 Sobre la Diagonal Principal 09204º 19078740 C++ 0.000 6/8/20 6:05:39
1182 Column in Array 09297º 19078717 C++ 0.000 6/8/20 6:02:06
1181 Line in Array 10287º 19078699 C++ 0.000 6/8/20 5:58:56
1534 Array 123 00897º 19032847 C++ 0.008 1/8/20 1:37:22
1557 Matriz Cuadrada III 03017º 19078781 C++ 0.000 1/8/20 1:02:39
1178 Array Fill III 09438º 19015548 C++ 0.000 30/7/20 9:15:58
1177 Array Fill II 11476º 19015130 C++ 0.004 30/7/20 7:25:50
1176 Arreglo de Fibonacci 09297º 19015026 C++ 0.000 30/7/20 6:54:48
1175 Array change I 12495º 19014979 C++ 0.000 30/7/20 6:38:52
1173 Array fill I 13569º 19014936 C++ 0.000 30/7/20 6:31:19
1174 Array Selection I 10891º 19014900 C++ 0.000 30/7/20 6:16:01
1158 Sum of Consecutive Odd... 08366º 19015499 C++ 0.000 30/7/20 1:39:03
1157 Divisors I 10401º 19013428 C++ 0.000 30/7/20 1:33:57
1164 Perfect Number 06449º 19015513 C++ 0.000 30/7/20 1:09:31
1165 Prime Number 03695º 19013206 C++ 0.000 30/7/20 1:01:17
1156 S Sequence II 08055º 19013145 C++ 0.000 30/7/20 0:49:50
1151 Easy Fibonacci 10965º 19013035 C++ 0.000 30/7/20 0:33:14
1150 Excediendo Z 07142º 19012937 C++ 0.000 30/7/20 0:26:48
1 of 2