PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1536 Libertadores 00202º 10073491 Java 8 0.084 21/4/18 14:27:42
1011 Esfera 02135º 10073531 Java 0.052 21/4/18 14:30:46
1004 Producto Simple 02476º 10073562 Java 0.044 21/4/18 14:33:28
1003 Suma Simple 04076º 10073572 Java 0.048 21/4/18 14:35:01
1002 Área del Círculo 02111º 10073610 Java 0.048 21/4/18 14:38:45
1001 Extremadamente Básico 11548º 10073620 Java 0.056 21/4/18 14:39:40
1120 Contract Revision 00536º 10258322 Java 8 0.176 5/5/18 13:56:57
1253 Cifra de César 01181º 10258355 Java 8 1.292 5/5/18 14:00:50
1015 Distancia Entre dos Puntos 07735º 10258381 Java 8 0.096 5/5/18 14:04:00
2157 Secuencia Espejo 00244º 10258389 Java 8 0.748 5/5/18 14:05:42
1607 Advancing Letters 00446º 10258413 Java 8 0.128 5/5/18 14:08:48
1437 Turn Left! 00509º 10258430 Java 8 0.200 5/5/18 14:11:05
1199 Simple Base Conversion 00115º 10258447 Java 8 0.296 5/5/18 14:16:00
1021 Billetes y Monedas 04893º 12169144 Java 8 0.108 3/11/18 15:19:37
1041 Coordenadas de un Punto 00022º 12351702 Java 8 0.032 24/11/18 21:44:12
1051 Impuestos 00250º 12351771 Java 0.044 24/11/18 21:58:21
1031 Crisis Energética 01387º 12351804 C++17 0.004 24/11/18 22:04:39
1132 Multiples of 13 03440º 12923761 Java 0.100 23/2/19 14:51:41
1017 Combustible Gastado 08020º 13193876 Java 8 0.092 16/3/19 14:52:47
1005 Promedio 1 18187º 13315726 Java 8 0.140 23/3/19 13:28:33
1006 Promedio 2 13808º 13315849 Java 8 0.112 23/3/19 13:29:36
1020 Edad en Días 07959º 13315934 Java 8 0.092 23/3/19 13:38:03
1007 Diferencia 09009º 13600011 Java 8 0.068 6/4/19 11:41:35
1008 Salario 10032º 13600047 Java 8 0.092 6/4/19 11:53:44
1036 Fórmula de Bhaskara 17038º 13600296 C++ 0.000 6/4/19 12:19:51
1009 Salario con Bonus 28216º 13600320 C++17 0.000 6/4/19 12:25:45
1010 Cálculo Simple 08600º 13600350 Java 8 0.092 6/4/19 12:28:14
1247 Coast Guard 00874º 13739108 C++17 0.000 13/4/19 13:25:45
1012 Área 11435º 13975765 Java 8 0.128 13/4/19 15:08:15
1013 El Mayor 08389º 13976151 Java 8 0.084 27/4/19 14:19:10
1 of 2