PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2444 Volume da TV 00539º 20635462 C++ 0.000 25/11/20 23:12:50
2381 Lista de Chamada 00617º 20635253 C++ 0.000 25/11/20 22:51:41
2633 Barbecue at Yuri’s 00607º 19906891 C++ 0.000 30/9/20 23:48:19
1184 Below the Main Diagonal 07812º 19624597 C++ 0.000 16/9/20 0:08:40
1179 Array Fill IV 08002º 19531434 C++ 0.000 9/9/20 22:31:37
1074 Par o Impar 12361º 19338752 C++ 0.000 26/8/20 20:49:00
1071 Suma de Números... 14377º 19338716 C++ 0.000 26/8/20 20:45:29
1036 Fórmula de Bhaskara 22655º 19338684 C++ 0.000 26/8/20 20:43:33
1171 Number Frequence 03038º 13991217 C++ 0.008 24/4/19 0:32:46
1190 Right Area 05037º 13523855 C++ 0.000 2/4/19 0:40:12
1827 Square Array IV 01720º 13503820 C++ 0.096 2/4/19 0:16:45
1183 Above the Main Diagonal 07295º 13468103 C++ 0.000 30/3/19 21:22:41
1182 Column in Array 07422º 13467541 C++ 0.000 30/3/19 20:38:34
1178 Array Fill III 07332º 13466652 C++ 0.000 30/3/19 19:36:03
1173 Array fill I 10693º 13466038 C++ 0.000 30/3/19 19:11:06
1094 Experimentos 09287º 13265878 C++ 0.004 20/3/19 22:20:15
2311 Diving 00826º 13265993 C++ 0.000 20/3/19 22:17:12
2060 El desafío de Bino 02263º 13265948 C++ 0.000 20/3/19 22:13:59
2059 Impar, Par o Engaño 01609º 13265734 C++ 0.000 20/3/19 22:11:43
2057 Zona Horaria 01817º 13265677 C++ 0.000 20/3/19 22:08:38
1541 Building Houses 03821º 13245566 C++ 0.004 19/3/19 22:44:13
1051 Impuestos 09677º 13245560 C++ 0.000 19/3/19 22:43:49
1049 Animal 11036º 13245553 C++ 0.000 19/3/19 22:43:26
1037 Intervalo 16336º 13245541 C++ 0.000 19/3/19 22:42:29
1836 Pokémon! 00193º 10753470 C++ 0.004 19/6/18 20:04:26
1148 Countries at War 00319º 10753449 C++ 0.116 19/6/18 20:01:54
2514 Lunar Alignment 00081º 10753398 C++ 0.000 19/6/18 19:57:02
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 01935º 10753360 C++ 0.068 19/6/18 19:53:12
1013 El Mayor 20717º 10753332 C++ 0.000 19/6/18 19:51:03
1008 Salario 28324º 10753323 C++ 0.000 19/6/18 19:50:23
1 of 5