PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1133 Resto de la División 00320º 10714731 Java 0.036 15/6/18 12:23:04
1151 Easy Fibonacci 00568º 10714714 Java 0.040 15/6/18 12:21:35
1175 Array change I 00546º 10714702 Java 0.040 15/6/18 12:19:58
1164 Perfect Number 00610º 10714696 Java 0.048 15/6/18 12:19:50
1864 Our Days Are Never Coming Back 00030º 10714650 Java 0.044 15/6/18 12:16:02
1865 Mjölnir 00223º 10714637 Java 0.068 15/6/18 12:14:51
1759 Ho Ho Ho 00098º 10714636 Java 0.076 15/6/18 12:14:27
1180 Lowest Number and Position 00044º 10714654 Java 0.036 15/6/18 12:05:50
1178 Array Fill III 00793º 10714516 Java 0.072 15/6/18 12:03:08
1177 Array Fill II 01792º 10714510 Java 0.096 15/6/18 12:02:37
1176 Fibonacci Array 01124º 10714504 Java 0.064 15/6/18 12:02:15
1174 Array Selection I 01110º 10714499 Java 0.064 15/6/18 12:01:59
1173 Array fill I 01200º 10714497 Java 0.044 15/6/18 12:01:49
1172 Array Replacement I 01213º 10714485 Java 0.044 15/6/18 12:00:23
1165 Prime Number 00222º 10714482 Java 0.052 15/6/18 12:00:15
1160 Population Increase 00443º 10714476 Java 0.180 15/6/18 11:59:55
1159 Sum of Consecutive Even... 00100º 10714471 Java 0.032 15/6/18 11:59:38
1158 Sum of Consecutive Odd... 00196º 10714470 Java 0.040 15/6/18 11:59:28
1157 Divisors I 00158º 10714468 Java 0.032 15/6/18 11:59:18
1156 S Sequence II 00328º 10714466 Java 0.032 15/6/18 11:59:05
1155 S Sequence 00365º 10714465 Java 0.032 15/6/18 11:58:57
1154 Ages 00044º 10714463 Java 0.028 15/6/18 11:58:52
1153 Simple Factorial 00109º 10714460 Java 0.028 15/6/18 11:58:33
1150 Exceeding Z 00686º 10714453 Java 0.048 15/6/18 11:57:56
1149 Summing Consecutive Integers 01018º 10714449 Java 0.056 15/6/18 11:57:41
1146 Growing Sequences 00294º 10714448 Java 0.544 15/6/18 11:57:27
1145 Logical Sequence 2 00152º 10714446 Java 0.116 15/6/18 11:57:10
1144 Logical Sequence 00078º 10714442 Java 0.052 15/6/18 11:56:54
1143 Squared and Cubic 00071º 10714440 Java 0.032 15/6/18 11:56:46
1142 PUM 01534º 10714438 Java 0.208 15/6/18 11:56:38
1 of 4