PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1281 Going to the Market 00130º 10180155 Java 0.324 28/4/18 19:40:36
2334 Little Ducks 00009º 10180094 Java 0.260 28/4/18 19:33:45
2663 Fase 00012º 10180054 Java 0.056 28/4/18 19:29:25
1582 The Pythagorean Theorem 00018º 10170308 Java 0.028 27/4/18 22:53:24
2310 Volleyball 00127º 10169712 Java 0.048 27/4/18 22:06:33
2764 Entrada y Salida de Fecha 00031º 10153312 Java 0.044 26/4/18 21:06:02
2763 Entrada y Salida CPF 00030º 10152987 Java 0.040 26/4/18 20:50:23
2762 Entrada y Salida 6 00019º 10152963 Java 0.040 26/4/18 20:49:23
2765 Entrada y Salida con Virgula 00056º 10151828 Java 0.056 26/4/18 14:32:20
2670 Máquina de Café 00167º 10153495 Java 0.080 26/4/18 14:01:19
2510 Batmain 00036º 10154288 Java 0.032 26/4/18 13:51:47
2717 Elf Time 00108º 10145823 Java 0.060 26/4/18 13:32:16
1709 Shuffled Deck 00010º 10169811 Java 0.036 26/4/18 13:18:24
2753 Salida 7 00030º 10145488 Java 8 0.032 26/4/18 13:02:37
1067 Números Impares 06108º 10037572 Java 8 0.100 19/4/18 13:35:15
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 04952º 10037305 Java 8 0.084 19/4/18 13:14:05
1065 Pares Entre Cinco Números 05113º 10037119 Java 8 0.096 19/4/18 13:00:07
1064 Positivos y Promedio 06422º 10036811 Java 8 0.144 19/4/18 12:39:08
1060 Números Positivos 06195º 10036369 Java 8 0.108 19/4/18 12:14:22
1059 Números Pares 04372º 9926489 Java 8 0.048 12/4/18 13:53:29
1052 Mes 06542º 9924960 Java 8 0.132 12/4/18 12:03:08
1041 Coordenadas de un Punto 04412º 9924623 Java 8 0.088 12/4/18 11:44:52
1044 Múltiplos 09034º 9818591 Java 8 0.152 5/4/18 14:27:37
1042 Clasificación Simple 05104º 9818188 Java 8 0.080 5/4/18 14:06:38
1038 Snack 06596º 9816420 Java 8 0.088 5/4/18 12:30:30
1037 Intervalo 04603º 9815957 Java 8 0.084 5/4/18 11:40:02
1036 Fórmula de Bhaskara 03848º 9723605 Java 8 0.084 29/3/18 14:27:57
1035 Prueba de Selección 1 07056º 9723302 Java 8 0.088 29/3/18 13:57:17
1011 Esfera 14064º 9721862 Java 8 0.148 29/3/18 11:55:11
1010 Cálculo Simple 06433º 9608579 Java 8 0.080 22/3/18 14:46:24
1 of 2