PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1028 Tarjetas Coleccionables 02337º 15764338 C 0.016 20/9/19 20:05:49
2968 Hour for a Run 00037º 15755826 Java 8 0.140 18/9/19 11:48:31
2963 Buffoon 00060º 15720308 Java 8 0.260 18/9/19 11:27:42
1150 Exceeding Z 00049º 11198962 C# 0.004 15/8/18 19:44:33
1149 Summing Consecutive Integers 00148º 11198606 C# 0.016 15/8/18 19:17:33
1160 Population Increase 00078º 11198183 C# 0.024 15/8/18 18:47:26
1165 Prime Number 00146º 11176940 C# 0.028 13/8/18 20:42:44
1158 Sum of Consecutive Odd... 00080º 11176886 C# 0.012 13/8/18 20:37:50
1145 Logical Sequence 2 00056º 11175963 C# 0.116 12/8/18 19:08:29
1101 Secuencia de Números y Suma 00194º 11162834 C# 0.016 12/8/18 1:18:40
1157 Divisors I 00269º 11162664 C# 0.016 12/8/18 0:50:27
1156 S Sequence II 00093º 11162652 C# 0.012 12/8/18 0:48:01
1155 S Sequence 00188º 11162582 C# 0.016 12/8/18 0:38:36
1153 Simple Factorial 00179º 11162553 C# 0.012 12/8/18 0:33:25
1151 Easy Fibonacci 00209º 11162535 C# 0.016 11/8/18 21:14:44
1144 Logical Sequence 00152º 11154312 C# 0.020 11/8/18 1:11:14
1143 Squared and Cubic 00258º 11154265 C# 0.016 11/8/18 1:03:20
1142 PUM 00243º 11154227 C# 0.100 11/8/18 0:55:52
1133 Resto de la División 00228º 11154059 C# 0.016 11/8/18 0:36:35
1132 Multiples of 13 00290º 11154025 C# 0.016 11/8/18 0:32:30
1116 Dividiendo X por Y 00030º 11153989 C# 0.028 11/8/18 0:29:08
1097 Secuencia IJ 3 00093º 11153856 C# 0.008 11/8/18 0:14:49
1096 Secuencia IJ 2 00306º 11153762 C# 0.016 11/8/18 0:02:22
1094 Experimentos 00171º 11153728 C# 0.020 10/8/18 23:57:17
1099 Suma de Números... 00111º 11162708 C# 0.012 10/8/18 21:42:32
1080 El Más Alto y Su Posición 00268º 11152280 C# 0.016 10/8/18 21:23:28
1079 Promedios Ponderados 00328º 11152219 C# 0.016 10/8/18 21:16:15
1075 Resto 2 00430º 11151171 C# 0.016 10/8/18 19:28:18
1074 Par o Impar 00608º 11151028 C# 0.020 10/8/18 19:13:00
1073 Cuadrado de un Par 00226º 11150885 C# 0.012 10/8/18 19:01:51
1 of 3