PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1133 Resto de la División 00174º 11291881 Java 0.032 23/8/18 13:43:22
1165 Prime Number 00347º 11291135 Java 0.056 23/8/18 13:15:15
1132 Multiples of 13 00689º 11291053 Java 0.040 23/8/18 13:09:11
1149 Summing Consecutive Integers 00345º 11290937 Java 0.040 23/8/18 13:00:37
1158 Sum of Consecutive Odd... 00467º 11290717 Java 0.048 23/8/18 12:41:14
1142 PUM 02125º 11290802 Java 0.272 23/8/18 12:10:50
1116 Dividiendo X por Y 01125º 11290293 Java 0.288 23/8/18 11:55:28
2166 Square Root of 2 00025º 11279781 Java 0.044 22/8/18 17:57:55
2164 Fast Fibonacci 00020º 11279777 Java 0.044 22/8/18 17:57:35
2533 Internship 00071º 11279772 Java 0.080 22/8/18 17:56:47
1959 Regular Simple Polygons 00025º 11279755 Java 0.036 22/8/18 17:55:33
1188 Inferior Area 00106º 11279748 Java 0.044 22/8/18 17:55:06
1182 Column in Array 00234º 11279726 Java 0.048 22/8/18 17:53:19
1181 Line in Array 00259º 11279722 Java 0.048 22/8/18 17:52:58
1174 Array Selection I 00640º 11279719 Java 0.056 22/8/18 17:52:34
1180 Lowest Number and Position 00547º 11279684 Java 0.056 22/8/18 17:50:05
1177 Array Fill II 02986º 11279632 Java 0.148 22/8/18 17:47:08
1178 Array Fill III 00644º 11279623 Java 0.068 22/8/18 17:46:34
1186 Below the Secundary Diagonal 00425º 11279617 Java 0.060 22/8/18 17:46:04
2160 Name at Form 00031º 11279608 Java 0.040 22/8/18 17:45:27
2159 Approximate Number of Primes 00014º 11279563 Java 0.044 22/8/18 17:42:42
1183 Sobre la Diagonal Principal 00238º 11279558 Java 0.048 22/8/18 17:42:12
1184 Below the Main Diagonal 00355º 11279598 Java 0.056 22/8/18 17:41:14
1172 Array Replacement I 00250º 11279544 Java 0.032 22/8/18 17:40:50
1175 Array change I 00154º 11279534 Java 0.032 22/8/18 17:40:26
1957 Converting to Hexadecimal 00031º 11279526 Java 0.040 22/8/18 17:39:42
1179 Relleno de Arreglos IV 01362º 11279442 Java 0.060 22/8/18 17:34:41
1176 Arreglo de Fibonacci 00766º 11279417 Java 0.056 22/8/18 17:33:19
1173 Array fill I 00502º 11279403 Java 0.036 22/8/18 17:32:41
1115 Cuadrante 00320º 11279395 Java 0.036 22/8/18 17:32:07
1 of 3