PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1244 Sort by Length 00034º 20089661 C99 0.008 11/10/20 22:56:29
1251 Tell me the Frequencies! 00011º 20089676 C99 0.011 11/10/20 22:52:13
1259 Even and Odd 00026º 20089563 C99 0.022 11/10/20 22:50:05
1025 Dónde esta la Canica? 00373º 20089538 C99 0.213 11/10/20 22:48:44
2137 The Library of Mr. Severino 00872º 20089529 C99 0.000 11/10/20 22:39:05
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00418º 20089362 C99 0.027 11/10/20 22:30:56
1178 Array Fill III 13381º 19874684 C99 0.000 29/9/20 16:54:08
1177 Array Fill II 14302º 19874676 C99 0.000 29/9/20 16:53:57
1176 Fibonacci Array 11806º 19874666 C99 0.000 29/9/20 16:53:40
1175 Array change I 16685º 19874658 C99 0.000 29/9/20 16:53:19
1174 Array Selection I 17375º 19874653 C99 0.000 29/9/20 16:53:07
1173 Array fill I 19280º 19874636 C99 0.000 29/9/20 16:52:18
1172 Array Replacement I 20337º 19874618 C99 0.000 29/9/20 16:51:28
1149 Summing Consecutive Integers 08334º 19582542 C99 0.000 13/9/20 16:15:13
1581 Chat Internacional 00913º 19582498 C99 0.000 13/9/20 16:08:24
1159 Sum of Consecutive Even... 08722º 19582289 C99 0.000 13/9/20 15:57:05
1145 Logical Sequence 2 00228º 19582185 C99 0.000 13/9/20 15:50:47
1133 Resto de la División 11892º 19582142 C99 0.000 13/9/20 15:46:56
1132 Multiples of 13 13465º 19582084 C99 0.000 13/9/20 15:42:21
1094 Experimentos 11437º 19581995 C99 0.000 13/9/20 15:35:26
1 of 1