PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1051 Impuestos 00619º 15846938 C# 0.024 26/9/19 13:20:10
2581 I am Toorg! 00074º 14361300 C# 0.020 22/5/19 22:53:57
2483 Merry Christmaaas! 00108º 14354030 C# 0.052 22/5/19 13:39:06
2060 El desafío de Bino 00016º 14353930 C# 0.024 22/5/19 13:33:30
2061 Cerrar Pestañas 00017º 14353751 C# 0.016 22/5/19 13:20:05
1930 Electrical Outlet 00089º 14353534 C# 0.028 22/5/19 13:04:06
2006 Identifying Tea 00035º 14353331 C# 0.028 22/5/19 12:44:12
1866 Bill 00164º 14353175 C# 0.028 22/5/19 12:27:03
1153 Simple Factorial 00262º 13694804 C# 0.012 11/4/19 13:30:05
1151 Easy Fibonacci 00451º 13694452 C# 0.024 11/4/19 13:09:00
1150 Exceeding Z 00158º 13693778 C# 0.012 11/4/19 12:31:07
1157 Divisors I 00227º 13651633 C# 0.012 9/4/19 13:20:27
1159 Sum of Consecutive Even... 00431º 13650764 C# 0.016 9/4/19 12:31:49
1149 Summing Consecutive Integers 00197º 13651200 C# 0.016 8/4/19 13:32:20
1146 Growing Sequences 00075º 13651189 C# 1.220 28/3/19 14:11:42
1145 Logical Sequence 2 00237º 13415740 C# 0.224 28/3/19 14:04:45
1144 Logical Sequence 00551º 13415573 C# 0.036 28/3/19 13:57:30
1143 Squared and Cubic 00001º 13415492 C# 0.000 28/3/19 13:54:15
1099 Suma de Números... 00160º 13394454 C# 0.012 27/3/19 14:14:32
1098 Secuencia IJ 4 00199º 13277180 C# 0.020 21/3/19 14:42:23
1096 Secuencia IJ 2 00744º 13276879 C# 0.028 21/3/19 14:31:15
1097 Secuencia IJ 3 00583º 13276858 C# 0.024 21/3/19 14:30:16
1095 Secuencia IJ 1 00252º 13276196 C# 0.016 21/3/19 13:59:47
1080 El Más Alto y Su Posición 00213º 13256381 C# 0.012 20/3/19 14:41:23
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 00911º 13255851 C# 0.028 20/3/19 14:18:11
1075 Resto 2 00916º 13255650 C# 0.024 20/3/19 14:08:47
1074 Par o Impar 01176º 13255530 C# 0.032 20/3/19 14:04:31
1078 Tablas de Multiplicar 01754º 13255193 C# 0.036 20/3/19 13:50:37
1072 Intervalo 2 01257º 13254697 C# 0.028 20/3/19 13:32:05
1071 Suma de Números... 01384º 13236723 C# 0.028 19/3/19 13:54:15
1 of 3