PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1162 Train Swapping 00016º 20371963 C99 0.039 2/11/20 21:37:51
1548 Canteen Queue 00574º 20371950 C99 0.000 2/11/20 21:35:59
1244 Sort by Length 00007º 20110674 C99 0.000 13/10/20 17:18:25
1251 Tell me the Frequencies! 00012º 20066638 C99 0.012 10/10/20 0:59:50
1259 Even and Odd 00043º 20066627 C99 0.026 10/10/20 0:59:15
1025 Dónde esta la Canica? 00350º 20029026 C99 0.212 8/10/20 0:00:57
2137 The Library of Mr. Severino 00853º 20028972 C99 0.000 7/10/20 23:59:44
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00321º 20028887 C99 0.000 7/10/20 23:51:24
1176 Fibonacci Array 11768º 19822296 C99 0.000 26/9/20 21:47:22
1174 Array Selection I 17324º 19818595 C99 0.000 26/9/20 17:52:18
1175 Array change I 16643º 19818453 C99 0.000 26/9/20 17:46:30
1178 Array Fill III 13336º 19818245 C99 0.000 26/9/20 17:34:09
1172 Array Replacement I 20292º 19818053 C99 0.000 26/9/20 17:19:47
1173 Array fill I 19240º 19817568 C99 0.000 26/9/20 16:53:17
1177 Array Fill II 14268º 19817302 C 0.000 26/9/20 16:24:54
1581 Chat Internacional 00918º 19586765 C99 0.000 13/9/20 21:35:21
1094 Experimentos 11440º 19586690 C99 0.000 13/9/20 21:22:57
1145 Logical Sequence 2 00829º 19498620 C99 0.005 7/9/20 17:34:15
1133 Resto de la División 11858º 19490049 C99 0.000 6/9/20 6:36:10
1132 Multiples of 13 13411º 19479391 C99 0.000 6/9/20 5:51:35
1149 Summing Consecutive Integers 08302º 19490154 C99 0.000 6/9/20 5:50:08
1159 Sum of Consecutive Even... 08674º 19479153 C 0.000 6/9/20 4:26:02
1006 Promedio 2 58779º 19478560 C 0.000 6/9/20 3:13:30
1006 Promedio 2 44091º 19478513 C++17 0.000 6/9/20 3:07:15
1179 Array Fill IV 01717º 14075036 Java 8 0.072 3/5/19 23:58:31
1178 Array Fill III 02199º 14075014 Java 8 0.104 3/5/19 23:57:17
1176 Fibonacci Array 02667º 14074993 Java 8 0.132 3/5/19 23:54:24
1174 Array Selection I 02969º 14074948 Java 8 0.108 3/5/19 23:52:36
1180 Lowest Number and Position 02959º 14074868 Java 8 0.112 29/4/19 20:46:50
1177 Array Fill II 03389º 14006945 Java 8 0.172 29/4/19 20:30:04
1 of 4