PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2006 Identifying Tea 01132º 22389997 Java 0.165 17/4/21 17:51:53
1984 The Pronalância Puzzle 00718º 22389911 Java 0.152 17/4/21 17:46:34
1241 Fit or Dont Fit II 00968º 22389805 Java 0.485 17/4/21 17:39:49
1078 Tablas de Multiplicar 03848º 22389703 Java 0.065 17/4/21 17:34:01
1564 Brazil World Cup 01483º 21676560 Java 0.136 5/3/21 23:11:34
1079 Promedios Ponderados 04218º 21676156 Java 0.257 5/3/21 22:44:06
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 00012º 19563503 Java 0.020 12/9/20 0:43:47
1000 Hello World! 00220º 19563041 Java 0.014 12/9/20 0:07:41
1036 Fórmula de Bhaskara 00071º 19465751 Java 0.036 5/9/20 1:49:37
1035 Prueba de Selección 1 00031º 19465377 Java 0.025 5/9/20 0:58:00
1012 Área 03685º 19450148 Java 0.064 3/9/20 23:34:49
1173 Array fill I 00908º 17876402 Java 0.040 18/4/20 17:57:48
1048 Incremento Salarial 00139º 19544904 Java 0.042 18/4/20 17:20:41
1118 Several Scores with Validation 00329º 17679215 Java 0.144 3/4/20 23:09:05
1098 Secuencia IJ 4 00130º 17679080 Java 0.028 3/4/20 22:58:29
1146 Growing Sequences 00805º 17678974 Java 0.940 3/4/20 22:51:37
1159 Sum of Consecutive Even... 00117º 17678848 Java 0.032 3/4/20 22:41:07
1144 Logical Sequence 01703º 17678733 Java 0.136 3/4/20 22:30:34
1150 Exceeding Z 00377º 17678654 Java 0.040 3/4/20 22:22:45
1157 Divisors I 00534º 17678579 Java 0.040 3/4/20 22:16:30
1133 Resto de la División 00619º 19563801 Java 0.042 3/4/20 22:06:58
1116 Dividiendo X por Y 00599º 17678413 Java 0.232 3/4/20 22:00:24
1101 Secuencia de Números y Suma 00277º 17678113 Java 0.036 3/4/20 21:35:17
1097 Secuencia IJ 3 00306º 17678024 Java 0.024 3/4/20 21:28:18
1155 S Sequence 00100º 17677906 Java 0.024 3/4/20 21:18:39
1132 Multiples of 13 01368º 17663956 Java 0.048 3/4/20 0:03:09
1164 Perfect Number 00483º 17663776 Java 0.044 2/4/20 23:52:03
1154 Ages 00265º 17677823 Java 0.036 2/4/20 23:37:56
1153 Simple Factorial 00066º 17663260 Java 0.024 2/4/20 23:19:05
1142 PUM 00704º 17663147 Java 0.140 2/4/20 23:12:30
1 of 4