PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2160 Name at Form 01819º 22192412 C++ 0.000 7/4/21 0:48:41
1161 Factorial Sum 06056º 21640612 C++ 0.000 3/3/21 19:07:39
1262 Lectura Múltiple 00515º 19822575 C++ 0.032 26/9/20 22:05:55
1000 Hello World! 01690º 19808545 C++ 0.000 25/9/20 23:55:02
1551 Complete Sentence 00373º 19749194 C++ 0.000 23/9/20 2:49:43
1234 Dancing Sentence 00752º 18508691 Java 8 0.544 12/6/20 4:38:11
2763 Entrada y Salida CPF 00158º 18508603 Java 8 0.080 12/6/20 4:21:55
2003 Sunday Morning 00164º 18508544 Java 8 0.080 12/6/20 4:11:14
2166 Square Root of 2 00317º 18479289 Java 8 0.128 10/6/20 0:17:19
2161 Square Root of 10 00165º 18479259 Java 8 0.112 10/6/20 0:14:20
1077 Infijo a Posfijo 00114º 18478729 Java 8 0.248 9/6/20 22:08:30
1069 Diamantes y Arena 00789º 18476688 Java 8 0.244 9/6/20 21:03:34
1068 Equilibrio de Paréntesis I 00882º 18476515 Java 8 0.344 9/6/20 20:53:41
1110 Throwing Cards Away 02001º 18476026 C++ 0.140 9/6/20 20:21:32
1025 Dónde esta la Canica? 00408º 18016329 Java 8 2.296 29/4/20 21:42:27
2374 Pneu 00288º 18015153 Java 8 0.140 29/4/20 20:41:48
1848 Counting Crow 00676º 18015034 Java 8 0.112 29/4/20 20:32:44
2031 Rock, Paper, Airstrike 00325º 18005613 Java 8 0.180 29/4/20 1:15:30
1259 Even and Odd 00680º 18004546 Java 8 1.528 28/4/20 23:58:29
1257 Array Hash 00484º 18004365 Java 8 0.512 28/4/20 23:48:04
1272 Hidden Message 00803º 18004174 Java 8 0.700 28/4/20 23:35:43
1190 Right Area 01321º 18003437 Java 8 0.116 28/4/20 22:30:57
1189 Left Area 01379º 18003364 Java 8 0.144 28/4/20 22:24:12
1188 Inferior Area 01570º 18003241 Java 8 0.144 28/4/20 22:15:00
1061 Tiempo Del Evento 02934º 18002227 Java 8 0.244 28/4/20 20:33:33
2059 Impar, Par o Engaño 00388º 17994078 Java 8 0.108 28/4/20 5:05:27
1924 Vitória and Her Indecision 00536º 17993990 Java 8 0.076 28/4/20 4:56:34
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00756º 17993962 Java 8 0.220 28/4/20 4:47:17
1120 Contract Revision 00661º 17993767 Java 8 0.212 28/4/20 3:54:53
2543 UFPR Gaming 00553º 17991613 C++ 0.104 27/4/20 23:56:49
1 of 7