PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2721 Indecision of Reindeers 01030º 23089045 C++17 0.000 3/6/21 14:39:11
1281 Going to the Market 00083º 22701418 C++17 0.013 6/5/21 13:46:19
1259 Even and Odd 02805º 22686395 C++17 0.232 5/5/21 18:06:21
2653 Dijkstra 00393º 22685514 C++17 0.064 5/5/21 17:16:53
1094 Experimentos 04395º 21492339 C++17 0.000 19/2/21 17:19:02
1080 El Más Alto y Su Posición 16393º 21491886 C++17 0.000 19/2/21 16:38:37
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 18559º 21491747 C++17 0.000 19/2/21 16:23:58
1715 Handball 00649º 20260313 C++17 0.000 24/10/20 23:11:56
1124 Elevator 00979º 19706839 C++17 0.000 21/9/20 0:54:47
1103 Despertador 04771º 19577177 C++17 0.000 8/9/20 1:21:41
1059 Números Pares 00074º 19455422 Kotlin 0.100 4/9/20 12:58:56
1006 Promedio 2 00032º 19455226 Kotlin 0.099 4/9/20 12:41:30
1005 Promedio 1 00232º 19455173 Kotlin 0.282 4/9/20 12:32:14
1003 Suma Simple 00143º 19451546 Kotlin 0.128 4/9/20 1:35:05
1000 Hello World! 00350º 19440818 Kotlin 0.175 3/9/20 13:37:27
1153 Simple Factorial 12096º 19402713 C++17 0.000 31/8/20 20:21:55
3046 Dominó 00272º 19402485 C++17 0.000 31/8/20 20:04:40
1157 Divisors I 10572º 19402339 C++17 0.000 31/8/20 19:51:50
1097 Secuencia IJ 3 12084º 19401810 C++17 0.000 31/8/20 19:17:31
1093 Vampiros 00039º 19381389 C++17 0.000 29/8/20 22:31:28
1091 Division de Nlogonia 01483º 19378605 C++17 0.000 29/8/20 18:34:41
1072 Intervalo 2 15440º 19371906 C++17 0.000 29/8/20 3:05:00
1068 Equilibrio de Paréntesis I 03866º 22686623 C++17 0.056 14/8/20 1:55:13
1145 Logical Sequence 2 03959º 18589200 C++17 0.016 17/6/20 17:36:38
1079 Promedios Ponderados 11372º 18118323 C++17 0.000 9/5/20 17:29:22
1071 Suma de Números... 13428º 18103390 C++17 0.000 7/5/20 17:59:33
1017 Combustible Gastado 29033º 18070748 C++17 0.000 4/5/20 22:40:14
1004 Producto Simple 53493º 18070519 C++17 0.000 4/5/20 22:20:51
1070 Seis Números Impares 14430º 16741842 C++17 0.000 28/12/19 22:06:05
1073 Cuadrado de un Par 13558º 16741812 C++17 0.000 28/12/19 21:56:04
1 of 3