PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1306 Numbering Roads 00030º 21940148 C++ 0.002 22/3/21 17:28:53
1013 El Mayor 39876º 17831146 C 0.000 15/4/20 4:16:29
1157 Divisors I 09689º 17618352 C++17 0.000 31/3/20 6:04:27
1074 Par o Impar 11643º 17618331 C++17 0.000 31/3/20 6:01:33
1155 S Sequence 08122º 17618286 C++17 0.000 31/3/20 5:55:37
1165 Prime Number 03453º 17608706 C++17 0.000 30/3/20 17:49:59
1172 Array Replacement I 13846º 17618223 C++17 0.000 30/3/20 15:59:42
1046 Tiempo de Juego 16456º 17600483 C++17 0.000 30/3/20 3:40:37
1045 Tipos de Triángulos 13214º 17599317 C++ 0.000 30/3/20 1:42:21
1037 Intervalo 20989º 17599137 C++17 0.000 30/3/20 1:29:35
1013 El Mayor 29569º 17598945 C++17 0.000 30/3/20 1:09:46
1024 Encriptación 04726º 17543614 C++17 0.160 26/3/20 9:57:59
1197 Back to High School Physics 03661º 16263228 C++ 0.144 30/10/19 2:48:30
1161 Factorial Sum 06359º 16263174 C++ 0.004 30/10/19 2:37:47
1052 Mes 16264º 16262822 C++ 0.000 30/10/19 1:38:36
1044 Múltiplos 19845º 16262526 C++ 0.000 30/10/19 1:01:11
1050 DDD 17053º 16258014 C++ 0.000 29/10/19 19:20:54
1060 Números Positivos 16780º 16257765 C++ 0.000 29/10/19 19:04:05
1067 Números Impares 15673º 16257583 C++ 0.000 29/10/19 18:53:48
1059 Números Pares 19508º 16257494 C++ 0.000 29/10/19 18:47:58
1043 Triángulo 17016º 16256992 C++ 0.000 29/10/19 18:18:39
1040 Promedio 3 14977º 16257332 C++ 0.000 29/10/19 18:15:02
1042 Clasificación Simple 18305º 16256816 C++ 0.000 29/10/19 18:02:11
1041 Coordenadas de un Punto 19748º 16256169 C++ 0.000 29/10/19 16:53:52
1038 Snack 30788º 16233529 C 0.000 27/10/19 8:58:11
1036 Fórmula de Bhaskara 19422º 16212364 C++ 0.000 25/10/19 8:14:59
1021 Billetes y Monedas 14944º 16202508 C++ 0.000 24/10/19 14:12:05
1035 Prueba de Selección 1 24100º 16201940 C++ 0.000 24/10/19 13:20:10
1012 Área 29916º 16201663 C++ 0.000 24/10/19 12:49:58
1020 Edad en Días 25240º 16201530 C++ 0.000 24/10/19 12:38:14
1 of 2