PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2987 Balloon of Honor 00041º 16614562 Java 0.072 7/12/19 0:20:02
2310 Volleyball 00283º 16614301 Java 0.060 6/12/19 23:27:27
2791 Bean 00036º 16613997 Java 0.048 6/12/19 22:56:33
2862 Insect! 00018º 16613780 Java 0.032 6/12/19 22:33:04
1534 Array 123 00522º 16575372 Java 0.356 2/12/19 21:39:59
1189 Left Area 00689º 16575366 Java 0.076 2/12/19 21:39:07
1186 Below the Secundary Diagonal 00954º 16575364 Java 0.080 2/12/19 21:37:51
1114 Fixed Password 00438º 16540970 Java 0.036 28/11/19 22:57:11
1113 Ascendiendo y Descendiendo 02498º 16540961 Java 0.064 28/11/19 22:56:20
1101 Secuencia de Números y Suma 01883º 16540956 Java 0.060 28/11/19 22:55:43
1099 Suma de Números... 00240º 16540950 Java 0.060 28/11/19 22:54:55
1095 Secuencia IJ 1 01835º 16540930 Java 0.040 28/11/19 22:51:58
1080 El Más Alto y Su Posición 02803º 16540898 Java 0.072 28/11/19 22:49:24
1078 Tablas de Multiplicar 04118º 16540893 Java 0.068 28/11/19 22:48:49
1075 Resto 2 00053º 16540886 Java 0.024 28/11/19 22:48:19
1074 Par o Impar 04208º 16540883 Java 0.148 28/11/19 22:47:54
1073 Cuadrado de un Par 00748º 16540880 Java 0.052 28/11/19 22:47:27
1072 Intervalo 2 04537º 16540875 Java 0.124 28/11/19 22:46:55
1071 Suma de Números... 00726º 16540870 Java 0.044 28/11/19 22:46:27
1070 Seis Números Impares 01582º 16540866 Java 0.044 28/11/19 22:46:00
1067 Números Impares 02259º 16540859 Java 0.048 28/11/19 22:45:34
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 03613º 16540852 Java 0.064 28/11/19 22:45:10
1065 Pares Entre Cinco Números 01440º 16540848 Java 0.044 28/11/19 22:44:39
1064 Positivos y Promedio 03217º 16540841 Java 0.072 28/11/19 22:44:12
1061 Tiempo Del Evento 01383º 16540834 Java 0.076 28/11/19 22:43:40
1060 Números Positivos 05443º 16540831 Java 0.092 28/11/19 22:43:09
1059 Números Pares 03973º 16540936 Java 0.044 28/11/19 22:42:44
1052 Mes 02737º 16540803 Java 0.068 28/11/19 22:39:47
1051 Impuestos 02267º 16540796 Java 0.080 28/11/19 22:39:20
1050 DDD 03202º 16540811 Java 0.072 28/11/19 22:38:54
1 of 3