PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1067 Números Impares 07093º 21496144 Java 0.126 19/2/21 22:55:54
2374 Pneu 00318º 21486827 Java 0.160 19/2/21 2:43:33
1157 Divisors I 02395º 21486743 Java 0.083 19/2/21 2:18:14
1070 Seis Números Impares 04254º 21485759 Java 0.076 19/2/21 0:43:57
1002 Área del Círculo 05239º 21475273 C# 0.028 18/2/21 3:03:32
1001 Extremadamente Básico 09765º 21474865 C# 0.037 18/2/21 2:13:35
1040 Promedio 3 02133º 21474821 Java 0.066 18/2/21 0:36:14
1038 Snack 06439º 21473364 Java 0.086 17/2/21 23:52:18
1037 Intervalo 10030º 21473166 Java 0.149 17/2/21 23:32:05
1036 Fórmula de Bhaskara 08460º 21472805 Java 0.149 17/2/21 21:34:31
1035 Prueba de Selección 1 11522º 21470145 Java 0.137 17/2/21 19:17:43
2741 Students Grades 01848º 21461233 PostgreSQL 0.003 16/2/21 22:57:37
2740 League 01615º 21459464 PostgreSQL 0.005 16/2/21 19:51:17
2739 Payday 02001º 21459136 PostgreSQL 0.006 16/2/21 19:43:46
1020 Edad en Días 40200º 21459019 C 0.000 16/2/21 19:34:26
1019 Conversión de Tiempo 41328º 21458943 C 0.000 16/2/21 19:29:28
1018 Billetes 38560º 21458868 C 0.000 16/2/21 19:12:29
1017 Combustible Gastado 42439º 21457648 C 0.000 16/2/21 18:01:32
1016 Distancia 41433º 21457585 C 0.000 16/2/21 17:58:09
1015 Distancia Entre dos Puntos 46474º 21457477 C 0.000 16/2/21 17:53:01
1014 Consumo 46851º 21457391 C 0.000 16/2/21 17:46:53
1013 El Mayor 45023º 21457346 C 0.000 16/2/21 17:44:06
1012 Área 47252º 21457291 C 0.000 16/2/21 17:39:42
1011 Esfera 49797º 21457124 C 0.000 16/2/21 17:25:40
1010 Cálculo Simple 54997º 21456997 C 0.057 16/2/21 17:20:00
1009 Salario con Bonus 53533º 21456887 C 0.000 16/2/21 17:08:16
1020 Edad en Días 04469º 21454328 Java 0.061 16/2/21 14:18:14
1019 Conversión de Tiempo 08732º 21454189 Java 0.100 16/2/21 14:08:28
1001 Extremadamente Básico 00130º 21450426 PHP 0.016 16/2/21 6:04:17
1008 Salario 60110º 21450582 C 0.000 16/2/21 5:21:43
1 of 3