PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1026 ¿Acarrear o no Acarrear? 00015º 20531956 C++17 0.013 16/11/20 18:04:25
1181 Line in Array 10557º 19629373 C++17 0.000 16/9/20 10:33:18
1478 Square Matrix II 03812º 19186395 C++17 0.117 15/8/20 15:05:04
1435 Square Matrix I 04987º 19185751 C++17 0.172 15/8/20 14:13:10
1929 Triangle 02503º 18922484 C++17 0.000 20/7/20 14:42:37
1168 LED 03940º 18904135 C++17 0.004 18/7/20 12:56:36
1184 Below the Main Diagonal 07578º 18888248 C++17 0.000 16/7/20 18:55:57
1182 Column in Array 09217º 18878500 C++17 0.000 15/7/20 18:55:47
1864 Our Days Are Never Coming Back 02812º 18878284 C++17 0.000 15/7/20 18:38:24
1180 Lowest Number and Position 11774º 18862240 C++17 0.000 14/7/20 3:48:10
1179 Array Fill IV 07747º 18888060 C++17 0.000 14/7/20 3:15:59
1178 Array Fill III 09371º 18861971 C++17 0.000 14/7/20 2:44:39
1176 Fibonacci Array 09236º 18857746 C++17 0.000 13/7/20 17:28:20
1160 Population Increase 01393º 18857565 C++17 0.000 13/7/20 17:12:27
1174 Array Selection I 10814º 18852598 C++17 0.000 13/7/20 3:43:29
1164 Perfect Number 06382º 18847600 C++17 0.000 12/7/20 16:11:46
1158 Sum of Consecutive Odd... 08311º 18847398 C++17 0.000 12/7/20 15:55:49
1157 Divisors I 10298º 18847298 C++17 0.000 12/7/20 15:41:48
1159 Sum of Consecutive Even... 08306º 18842914 C++17 0.000 12/7/20 2:05:56
1156 S Sequence II 07999º 18852511 C++17 0.000 12/7/20 1:50:13
1155 S Sequence 08640º 18842787 C++17 0.000 12/7/20 1:42:26
1154 Ages 10822º 18842701 C++17 0.000 12/7/20 1:29:10
1151 Easy Fibonacci 10833º 18842580 C++17 0.000 12/7/20 1:06:22
1150 Exceeding Z 07081º 18834029 C++17 0.000 11/7/20 1:54:46
1149 Summing Consecutive Integers 08378º 18833930 C++17 0.000 11/7/20 1:35:06
1146 Growing Sequences 05618º 18830047 C++17 0.176 10/7/20 17:17:00
1153 Simple Factorial 11858º 18829832 C++17 0.000 10/7/20 17:11:24
1165 Prime Number 05712º 18829511 C++17 0.004 10/7/20 16:37:26
1145 Logical Sequence 2 03870º 18825014 C++17 0.016 10/7/20 2:51:50
1144 Logical Sequence 05064º 18824639 C++17 0.000 10/7/20 2:07:55
1 of 4