PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1040 Promedio 3 30317º 23837372 C 0.000 3/8/21 11:55:54
1241 Fit or Dont Fit II 00509º 20044307 C 0.000 8/10/20 19:28:59
1557 Matriz Cuadrada III 03237º 20044303 C 0.000 8/10/20 19:09:42
1238 Combiner 00060º 20032042 C 0.000 8/10/20 3:24:33
1192 Paula's Mathematic Game 00024º 20032037 C 0.000 8/10/20 3:23:54
1180 Lowest Number and Position 16095º 20032035 C 0.000 8/10/20 3:23:24
1179 Relleno de Arreglos IV 10080º 20032033 C 0.000 8/10/20 3:22:59
1178 Array Fill III 13433º 20032022 C 0.000 8/10/20 3:22:00
1177 Array Fill II 14352º 20032017 C 0.000 8/10/20 3:21:32
1176 Arreglo de Fibonacci 11866º 20032014 C 0.000 8/10/20 3:20:55
1174 Array Selection I 19590º 24279311 C 0.000 8/10/20 3:20:24
1173 Array fill I 19330º 20032003 C 0.000 8/10/20 3:19:45
1168 LED 06917º 20031997 C 0.000 8/10/20 3:19:15
1190 Right Area 06888º 20031958 C 0.000 8/10/20 3:14:27
1189 Área Izquierda 06242º 20031950 C 0.000 8/10/20 3:13:48
1188 Inferior Area 06575º 20031939 C 0.000 8/10/20 3:13:05
1187 Top Area 08107º 20031932 C 0.000 8/10/20 3:12:23
1186 Below the Secundary Diagonal 07932º 20031925 C 0.000 8/10/20 3:11:57
1184 Below the Main Diagonal 08529º 20031905 C 0.000 8/10/20 3:09:14
1183 Sobre la Diagonal Principal 10737º 20031900 C 0.000 8/10/20 3:08:49
1182 Column in Array 11791º 20031889 C 0.000 8/10/20 3:08:18
1181 Line in Array 13021º 20031879 C 0.000 8/10/20 3:07:37
1153 Simple Factorial 14193º 19637186 C 0.000 16/9/20 18:30:26
1134 Type of Fuel 12562º 19637140 C 0.000 16/9/20 18:28:13
1117 Score Validation 12184º 19636970 C 0.000 16/9/20 18:21:05
1116 Dividiendo X por Y 01561º 19636905 C 0.000 16/9/20 18:18:23
1096 Secuencia IJ 2 14270º 19636833 C 0.000 16/9/20 18:15:11
1080 El Más Alto y Su Posición 18430º 19636429 C 0.000 16/9/20 17:57:26
1074 Par o Impar 19256º 19636128 C 0.000 16/9/20 17:43:04
1073 Cuadrado de un Par 20761º 19635808 C 0.000 16/9/20 17:26:52
1 of 2