PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1451 Broken Keyboard 00068º 20763141 C99 0.128 5/12/20 15:18:36
1068 Equilibrio de Paréntesis I 00510º 20752446 C99 0.000 5/12/20 0:32:10
1242 Alien Ribonucleic Acid 00119º 20750688 C99 0.000 4/12/20 22:25:15
1110 Throwing Cards Away 00957º 20749095 C99 0.130 4/12/20 20:27:49
1069 Diamantes y Arena 01557º 20702723 C99 0.000 1/12/20 16:45:13
1566 Height 00345º 20375561 C99 0.780 3/11/20 2:21:50
1088 Burbujas y Baldes 00182º 20366630 C99 0.160 2/11/20 3:03:40
1162 Train Swapping 00245º 20352052 C99 0.071 1/11/20 2:53:03
1548 Canteen Queue 00559º 20327656 C99 0.000 30/10/20 3:09:47
1251 Tell me the Frequencies! 00082º 20091742 C99 0.037 12/10/20 1:11:07
1244 Sort by Length 00041º 20088403 C99 0.010 11/10/20 20:55:19
1259 Even and Odd 01452º 19918994 C99 0.869 1/10/20 17:50:05
1025 Dónde esta la Canica? 01048º 19918267 C99 0.530 1/10/20 16:57:59
2137 The Library of Mr. Severino 00843º 19909307 C99 0.000 1/10/20 1:52:45
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 01019º 19908312 C99 0.071 1/10/20 0:46:32
3040 The Christmas Tree 00162º 19672138 C99 0.000 18/9/20 18:17:55
1178 Array Fill III 13190º 19518396 C99 0.000 9/9/20 0:29:49
1177 Array Fill II 14121º 19516641 C99 0.000 8/9/20 22:20:53
1176 Fibonacci Array 11646º 19515998 C99 0.000 8/9/20 21:00:53
1175 Array change I 16439º 19515379 C99 0.000 8/9/20 20:13:27
1174 Array Selection I 17147º 19514802 C99 0.000 8/9/20 19:53:59
1173 Array fill I 19052º 19514320 C99 0.000 8/9/20 19:26:40
1172 Array Replacement I 20083º 19514123 C99 0.000 8/9/20 19:10:26
1149 Summing Consecutive Integers 08311º 19513717 C99 0.000 8/9/20 18:52:42
1581 Chat Internacional 00889º 19490237 C99 0.000 7/9/20 1:25:43
1159 Sum of Consecutive Even... 08677º 19489468 C99 0.000 7/9/20 0:14:02
1145 Logical Sequence 2 06428º 19489101 C99 0.016 6/9/20 23:30:56
1133 Resto de la División 11857º 19488273 C99 0.000 6/9/20 22:26:42
1132 Multiples of 13 13417º 19487981 C99 0.000 6/9/20 21:59:53
1094 Experimentos 11399º 19487348 C99 0.000 6/9/20 21:04:12
1 of 3