PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1157 Divisors I 03423º 23460655 Java 8 0.150 2/7/21 15:00:28
1153 Simple Factorial 04575º 23459306 Java 8 0.184 2/7/21 11:24:55
1132 Multiples of 13 04285º 23449797 Java 8 0.247 1/7/21 17:07:52
1116 Dividiendo X por Y 04222º 23447615 Java 8 1.650 1/7/21 14:16:24
1079 Promedios Ponderados 05484º 23447340 Java 8 0.556 1/7/21 14:01:17
1118 Several Scores with Validation 02800º 23367836 Java 8 0.761 25/6/21 18:07:48
1159 Sum of Consecutive Even... 02787º 23346756 Java 8 0.188 24/6/21 1:54:49
1154 Ages 04105º 23342602 Java 8 0.177 23/6/21 21:04:44
1134 Type of Fuel 04889º 23337192 Java 8 0.183 23/6/21 15:06:13
1117 Score Validation 04795º 23332651 Java 8 0.336 23/6/21 3:29:08
1115 Cuadrante 04633º 23329094 Java 8 0.165 22/6/21 22:27:46
1114 Fixed Password 06032º 23327392 Java 8 0.221 22/6/21 20:06:35
1070 Seis Números Impares 06411º 23322954 Java 8 0.183 22/6/21 14:10:54
1065 Pares Entre Cinco Números 06743º 23320114 Java 8 0.312 22/6/21 4:14:46
1060 Números Positivos 07965º 23308008 Java 8 0.322 21/6/21 3:48:31
1052 Mes 07410º 23300580 Java 8 0.172 20/6/21 16:09:16
1050 DDD 07086º 23300489 Java 8 0.140 20/6/21 15:55:33
1043 Triángulo 07469º 23299853 Java 8 0.287 20/6/21 4:05:57
1051 Impuestos 05713º 23254444 Java 8 0.184 16/6/21 21:09:51
1047 Tiempo de Juego con Minutos 04527º 23748919 Java 8 0.134 9/6/21 0:47:31
1045 Tipos de Triángulos 06487º 22758176 Java 8 0.232 10/5/21 20:35:19
1041 Coordenadas de un Punto 09906º 22752249 Java 8 0.311 10/5/21 12:51:59
1040 Promedio 3 07041º 22748446 Java 8 0.171 10/5/21 3:37:09
1037 Intervalo 09891º 22748115 Java 8 0.146 10/5/21 3:06:13
1018 Billetes 08214º 21687062 Java 8 0.100 6/3/21 20:06:51
1072 Intervalo 2 05435º 23447150 Java 8 0.154 21/2/21 18:52:29
1067 Números Impares 05628º 21502295 Java 8 0.090 21/2/21 18:39:50
1071 Suma de Números... 05930º 21500907 Java 8 0.171 21/2/21 14:52:46
1078 Tablas de Multiplicar 07614º 23390549 Java 8 0.212 21/2/21 14:37:20
1113 Ascendiendo y Descendiendo 04889º 21497935 Java 8 0.194 20/2/21 3:16:19
1 of 5