PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1001 Extremadamente Básico 00046º 19218064 C# 0.000 18/8/20 1:12:24
1017 Combustible Gastado 00104º 19491041 C# 0.000 6/9/20 16:09:53
1019 Conversión de Tiempo 00066º 19483719 C# 0.000 6/9/20 16:26:51
1173 Array fill I 00023º 19516043 C# 0.000 8/9/20 21:35:34
1174 Array Selection I 00014º 19516077 C# 0.000 8/9/20 21:37:18
1175 Array change I 00025º 19516089 C# 0.000 8/9/20 21:38:55
1183 Sobre la Diagonal Principal 00014º 19491220 C# 0.000 7/9/20 3:08:44
1187 Top Area 00021º 19515957 C# 0.000 7/9/20 3:17:33
1172 Array Replacement I 00021º 19516025 C# 0.000 8/9/20 21:31:16
1181 Line in Array 00064º 19491119 C# 0.004 7/9/20 2:17:16
1168 LED 00161º 19490960 C# 0.033 6/9/20 16:42:38
1435 Matriz Cuadrada I 00077º 19516105 C# 1.186 8/9/20 21:40:12
1 of 1