PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1003 Suma Simple 02146º 20335316 JavaScript 0.377 30/10/20 19:50:50
1002 Área del Círculo 02691º 20308960 JavaScript 0.509 28/10/20 21:43:20
1026 ¿Acarrear o no Acarrear? 00925º 20269171 Java 14 1.333 25/10/20 21:38:39
1170 Blobs 00874º 20269099 Java 14 0.397 25/10/20 21:29:41
1221 Fast Prime Number 00456º 20269074 Java 14 0.268 25/10/20 21:26:28
1074 Par o Impar 06142º 20268936 Java 14 0.248 25/10/20 21:13:34
1146 Growing Sequences 02524º 20268912 Java 14 2.264 25/10/20 21:11:48
1133 Resto de la División 02725º 20268898 Java 14 0.095 25/10/20 21:09:56
1101 Secuencia de Números y Suma 04145º 20268887 Java 14 0.173 25/10/20 21:07:18
1071 Suma de Números... 05350º 20268826 Java 14 0.126 25/10/20 21:03:25
1070 Seis Números Impares 06154º 20268781 Java 14 0.139 25/10/20 20:58:38
1065 Pares Entre Cinco Números 06085º 20268707 Java 14 0.125 25/10/20 20:53:45
1064 Positivos y Promedio 06590º 20268689 Java 14 0.151 25/10/20 20:52:05
1060 Números Positivos 07136º 20268663 Java 14 0.133 25/10/20 20:49:27
1059 Números Pares 07076º 20268635 Java 14 0.072 25/10/20 20:46:21
1160 Population Increase 01719º 20266820 Java 14 0.365 25/10/20 18:06:17
1143 Squared and Cubic 03878º 20266719 Java 14 0.195 25/10/20 18:00:25
1157 Divisors I 03453º 20266672 Java 14 0.167 25/10/20 17:57:25
1153 Simple Factorial 04380º 20266650 Java 14 0.139 25/10/20 17:53:53
1116 Dividiendo X por Y 03862º 20266548 Java 14 0.799 25/10/20 17:48:40
1079 Promedios Ponderados 05206º 20266513 Java 14 0.375 25/10/20 17:45:21
1072 Intervalo 2 06086º 20266448 Java 14 0.180 25/10/20 17:40:31
1067 Números Impares 05603º 20266386 Java 14 0.089 25/10/20 17:35:42
1134 Type of Fuel 04172º 20265965 Java 14 0.122 25/10/20 17:03:22
1115 Cuadrante 03502º 20265941 Java 14 0.097 25/10/20 17:01:40
1114 Fixed Password 05798º 20265874 Java 14 0.159 25/10/20 16:57:05
1052 Mes 05633º 20260310 Java 14 0.113 24/10/20 23:10:04
1051 Impuestos 03799º 20260265 Java 14 0.114 24/10/20 23:07:06
1050 DDD 06147º 20260224 Java 14 0.120 24/10/20 23:02:51
1049 Animal 06160º 20260203 Java 14 0.141 24/10/20 22:59:31
1 of 12