PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1340 I Can Guess the Data... 00163º 22780478 Java 0.306 12/5/21 0:49:32
1063 Rieles Nuevamente...... 00192º 22777093 Java 0.928 11/5/21 23:16:06
3135 Name Lists 00002º 22104994 Java 0.043 1/4/21 2:40:36
2729 Shopping List 00046º 22071006 Java 0.282 30/3/21 3:38:31
2174 Colección de Pokémons 00029º 22070908 Java 0.065 30/3/21 3:25:06
2136 Friends of Habay 00053º 21967984 Java 0.070 23/3/21 23:43:59
2479 Sorting Santa's List... 00117º 21958530 Java 0.097 23/3/21 16:25:31
1030 La Leyenda de Flavious... 00372º 21938045 Java 0.121 22/3/21 14:45:50
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00175º 21925168 Java 0.117 21/3/21 14:43:45
1028 Tarjetas Coleccionables 00752º 21917100 Java 0.545 20/3/21 22:33:15
3042 Deflecting from Christmas... 00034º 20460981 Java 1.788 10/11/20 0:55:25
3040 The Christmas Tree 00033º 20456543 Java 0.221 9/11/20 17:40:29
2310 Volleyball 00014º 19908279 Java 0.034 1/10/20 0:45:43
2786 School Floor 00002º 19908205 Java 0.039 1/10/20 0:44:17
1589 Bob Conduit 00642º 19908170 Java 0.124 1/10/20 0:42:34
1000 Hello World! 03291º 19893849 Java 0.058 30/9/20 14:15:55
1039 Flores de Fuego 00213º 19859953 Java 0.146 28/9/20 22:15:02
1961 Jumping Frog 00002º 19832226 Java 0.033 27/9/20 15:14:15
1124 Elevator 00022º 19835558 Java 0.077 24/9/20 3:07:22
1155 S Sequence 00040º 19469797 Java 0.020 1/9/20 12:15:07
1134 Type of Fuel 01162º 19406211 Java 0.055 1/9/20 0:41:31
1131 Grenais 01207º 19406287 Java 0.058 1/9/20 0:40:35
1072 Intervalo 2 01272º 19410135 Java 0.072 1/9/20 0:38:36
1094 Experimentos 00365º 19409617 Java 0.084 1/9/20 0:16:57
1151 Easy Fibonacci 02349º 19410346 Java 0.079 30/8/20 5:17:40
1080 El Más Alto y Su Posición 00708º 19406163 Java 0.046 30/8/20 5:11:54
1153 Simple Factorial 03934º 19383789 Java 0.108 30/8/20 4:10:13
1071 Suma de Números... 00759º 19383470 Java 0.047 30/8/20 2:01:10
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 00823º 19382782 Java 0.037 30/8/20 1:08:11
1065 Pares Entre Cinco Números 01957º 19382598 Java 0.050 30/8/20 0:43:47
1 of 2