PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
3055 Nota Esquecida 00003º 20050745 Java 0.034 9/10/20 0:29:49
3047 A idade de Dona Mônica 00006º 20050365 Java 0.048 9/10/20 0:15:06
1134 Type of Fuel 00301º 20049286 Java 0.042 8/10/20 23:36:06
1075 Resto 2 00012º 20049137 Java 0.020 8/10/20 23:32:12
1059 Números Pares 04056º 20048942 Java 0.047 8/10/20 23:26:22
1060 Números Positivos 02072º 20030237 Java 0.054 8/10/20 0:54:38
1114 Fixed Password 00013º 20030002 Java 0.023 8/10/20 0:40:24
1074 Par o Impar 01063º 20029797 Java 0.085 8/10/20 0:33:12
1759 Ho Ho Ho 01410º 20029537 Java 0.342 8/10/20 0:20:37
1157 Divisors I 00033º 20049346 Java 0.025 8/10/20 0:15:59
1078 Tablas de Multiplicar 00068º 20049162 Java 0.024 8/10/20 0:05:11
1067 Números Impares 00414º 19991388 Java 0.032 5/10/20 23:37:36
1052 Mes 00009º 19991229 Java 0.022 5/10/20 23:32:36
1046 Tiempo de Juego 03333º 19992076 Java 0.078 5/10/20 23:27:25
1021 Billetes y Monedas 23118º 19966164 C 0.000 4/10/20 16:49:05
1041 Coordenadas de un Punto 04232º 19882006 Java 0.086 29/9/20 21:11:54
1040 Promedio 3 00013º 19881049 Java 0.031 29/9/20 20:15:26
1038 Snack 04221º 19874904 Java 0.067 29/9/20 17:02:06
1037 Intervalo 04446º 19874688 Java 0.081 29/9/20 16:45:35
1036 Fórmula de Bhaskara 00014º 19874377 Java 0.030 29/9/20 16:41:26
1035 Prueba de Selección 1 08997º 19873741 Java 0.106 29/9/20 16:10:31
1021 Billetes y Monedas 00719º 19860842 Java 0.052 28/9/20 21:22:43
1020 Edad en Días 38527º 19767447 C 0.000 24/9/20 0:13:33
1019 Conversión de Tiempo 39388º 19767369 C 0.000 24/9/20 0:11:09
1018 Billetes 36815º 19767155 C 0.000 24/9/20 0:00:09
1017 Combustible Gastado 40624º 19766708 C 0.000 23/9/20 23:45:53
1016 Distancia 39713º 19766449 C 0.000 23/9/20 23:36:15
1015 Distancia Entre dos Puntos 44522º 19766190 C 0.000 23/9/20 23:27:29
1014 Consumo 44824º 19766155 C 0.000 23/9/20 23:26:21
1013 El Mayor 42985º 19766071 C 0.000 23/9/20 23:23:49
1 of 3